Najnowsze zmiany w kodeksie postępowania cywilnego – zaproszenie na konferencję

06.12.2011

W ramach Forum Cywilistycznego 9 grudnia, w Auli Dużej „A” Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odbędzie się konferencja pt.: „Proceduralna efektywność ochrony jednostki w procesie cywilnym. Najnowsze zmiany k.p.c.”.

Konferencja ma na celu przygotowanie adwokatów, sędziów i aplikantów w obu zawodach, do zmian wprowadzonych w Kodeksie postępowania cywilnego, które zaczną obowiązywać od stycznia 2012 roku. Paneliści rozmawiać będą o najnowszych tendencjach ochrony procesowej w systemie prawa oraz o nowych regułach procesowych w kodeksie prawa cywilnego. Swoimi doświadczeniami podzielą się też prawnicy z Niemiec, Czech i Ukrainy.

Rejestracja uczestnictwa w konferencji trwa do 8 grudnia br. i odbywa się poprzez zgłoszenie e-mailem nazwiska osoby (w tytule maila prosimy napisać: rejestracja Forum Cywilistyczne). Opłata za udział w konferencji wynosi 50 zł i należy ją uiścić na rachunek bankowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie NRB 79 1050 1445 1000 0022 9212 5404 z dopiskiem: opłata konferencyjna Forum Cywilistyczne.

Organizatorami spotkania są Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie. Udział w konferencji zaliczany będzie do obowiązkowego doskonalenia zawodowego adwokatów.

 Czytaj program konferencji

Tagi: ORA, zaproszenie, kodeks

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email