Monografia "Adwokaci Nowego Sącza do 1945 r."

10.09.2014

Ukazała się monografia Roberta Tabaszewskiego pt. „Adwokaci Nowego Sącza do 1945 roku”. Stanowi ona pokłosie badań nad dziejami lokalnej adwokatury.

Publikacja przedstawia proces kształtowania się miejskiej adwokatury jako jednej z ważniejszych warstw inteligenckich w Nowym Sączu oraz jej wpływ i oddziaływanie na społeczność lokalną.

Książka stanowi zapis tych wydarzeń od czasów staropolskich aż do końca II wojny światowej. Zawarto w niej wiele biogramów adwokatów, wartych przypomnienia i lektury, których działalność nie ograniczała się do wypełniania obowiązków zawodowych. Wielu wybitnych przedstawicieli miasta wywodziło się z adwokatury, a członkowie sądeckiej palestry wywarli wpływ na kształtowanie się kultury regionu oraz podniesienie świadomości prawnej.

Książka została wydana w serii Biblioteka "Rocznika Sądeckiego", a objęta jest honorowym patronatem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”.

 

Tagi: ORA, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email