Mistrzynie sztuki oratorskiej

19.03.2014

Nowych mistrzów sztuki oratorskiej wybrano 15 marca w dorocznym Izbowym Konkursie Krasomówczym we Wrocławiu. Tym razem miejsca na podium przypadły paniom:  apl. adw. Katarzynie Grzybowskiej, apl. adw. Małgorzacie Wilczyńskiej oraz apl. adw. Małgorzacie Szczotce. 


Konkurs odbył się w sali wykładowej w budynku Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Gości - w szczególności licznie zgromadzonych aplikantów adwokackich I roku - przywitała adw. Anna Ślęzak, która przewodniczy Komitetowi Organizacyjnemu Konkursów Krasomówczych Aplikantów Adwokackich.


Dziekan adw. Andrzej Grabiński podkreślił w swoim wystąpieniu, że to właśnie dzięki adw. Annie Ślęzak przebieg eliminacji do konkursu ma właściwą formę, umożliwiającą wyłonienie najlepszych mówców wśród aplikantów. Konkurs prowadzili apl. adw. Paulina Sobotkiewicz i apl. adw. Patryk Wróbel.

Mowy przygotowane przez uczestników konkursu oceniało jury konkursowe w składzie: przewodniczący - dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu adw. Andrzej Grabiński, oraz członkowie: adw. Barbara Józefowicz-Olczyk, adw. Ewa Kubica-Miłek, adw. Edward Gorzelańczyk i adw. Krzysztof Kocowski. Jednocześnie adw. Krzysztof Kocowski na rozpoczęcie konkursu wygłosił wzorcowe przemówienie w sprawie pochodzącej z jego praktyki adwokackiej, poprzedzone - tytułem wprowadzenia, przedstawieniem zawiłości stanu faktycznego i stanowiska prokuratora, tak aby słuchaczom łatwiej było śledzić tok prezentowanej obrony. Znakomite wystąpienie zostało wysłuchane z uwagą i nagrodzone gromkimi brawami publiczności.

W sztuce oratorskiej zmierzyło się ze sobą dziesięciu z dwunastu wyłonionych uprzednio uczestników - aplikantów adwokackich z II i III roku - zwycięzców eliminacji konkursowych, organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu na przełomie stycznia i lutego b.r. Na dwa tygodnie przed datą konkursu wylosowane zostały przez jury kazusy i role procesowe w jakich występowali uczestnicy, a także kolejność wystąpień. Cztery przemówienia dotyczyły spraw karnych, a dwa - spraw cywilnych.

Jako pierwsi zaprezentowali się w kazusie cywilnym - w charakterze pełnomocnika powoda - apl. adw. Julia Szewczenko, a w charakterze pełnomocnika pozwanego apl. adw. Mateusz Kożuchowicz.

Druga para przedstawiła przemówienia w sprawie karnej. Jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego wystąpił apl. adw. Kamil Ciezkowicz, jako obrońca oskarżonego - apl. adw. Małgorzata Wilczyńska.

W następnej kolejności z kazusem karym zmierzyła się apl. adw. Katarzyna Piasecka-Bąk, która pełniła rolę pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Niestety, z powodu nieobecności przeciwnika procesowego, nie wygłoszono mowy obrończej.

Kolejny kazus cywilny zaprezentowała czwarta para w składzie: apl. adw. Małgorzata Szczotka, wcielającą się w rolę pełnomocnika powoda, oraz apl. adw. Katarzyna Czuba pełniąca rolę pełnomocnika pozwanego.

Piąta para zaprezentowała się w kazusie karnym, a apl. adw. Katarzyna Wolny-Tomczyk i apl. adw. Anna Tomczak przemawiały odpowiednio w imieniu oskarżyciela posiłkowego i obrońcy oskarżonego.

Wystąpienia konkursowe zamknęła swoim przemówieniem w charakterze obrońcy oskarżonego apl. adw. Katarzyna Grzybowska, której również zabrakło partnera do wygłoszenia mowy w imieniu oskarżyciela posiłkowego.

Na zakończenie dziekan wrocławskiej ORA podziękował uczestnikom za przemówienia i profesjonalne podejście do konkursu, a słuchaczom za wytrwałość oraz żywe zainteresowanie mowami.

Po naradzie przewodniczący jury w krótkim wystąpieniu podsumowującym zmagania uczestników podkreślił bardzo wysoki i wyrównany poziom wszystkich wystąpień. Zaznaczył, że z roku na rok obserwuje coraz wyższy kunszt przemówień. Ubolewał jedynie nad faktem, iż do udziału w konkursie środowiskowym może zakwalifikować się tylko trzech aplikantów. Mimo niełatwego wyboru, zgodnie z regulaminem konkursu, werdykt jury był następujący:

 I miejsce przypadło apl. adw. Katarzynie Grzybowskiej

II miejsce przyznano apl. adw. Małgorzacie Wilczyńskiej

III miejsce zajęła apl. adw. Małgorzata Szczotka

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc przewidziane zostały nagrody pieniężne. Ponadto - tradycyjnie już - przyznana została nagroda adw. Anny Ślęzak, w postaci broszki w formie stylizowanego paragrafu, wykonanej w srebrze przez firmę Apart. W tym roku tę nagrodę otrzymała zwyciężczyni konkursu, apl. adw. Katarzyna Grzybowska - za najbardziej poruszające wystąpienie oraz zawarte w nim elementy krasomówstwa.

Prócz wymienionych nagród, wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i nagrody ufundowane przez Wydawnictwo C.H.Beck, w postaci książek oraz bezpłatnego dostępu do Systemu Informacji Prawniczej Legalis.

Konkurs pokazał, że sztuka przemawiania nie umiera, a wystąpienia zaprezentowane przez aplikantów udowadniają, że młodzi adepci zawodu chcą uczyć się pięknej sztuki przemawiania.

Teraz nie pozostaje nic innego jak tylko, życzyć powodzenia naszym aplikantom na kolejnych etapach konkursowych, w tym w finale ogólnopolskim.

apl. adw. Paulina Sobotkiewicz

apl. adw. Patryk Wróbel

 

Zobacz galerię zdjęć

Tagi: konkurs

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email