„Masz prawo do mediacji”

14.11.2013

Pod tym hasłem 7 listopada 2013 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku odbyła się konferencja podsumowująca Tydzień Mediacji.

W konferencji wzięło udział ponad 60 osób, przedstawicieli instytucji, które mają mediację wpisaną do swoich zadań. Sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze, policjanci, mediatorzy, psychologowie, pracownicy ośrodków pomocy społecznej dzielili się doświadczeniami, zastanawiając się dlaczego mediacja wciąż jest tak mało doceniana, jakie podjąć działania, aby ta forma rozwiązywania konfliktów była bardziej popularna i skuteczna.

Gość konferencji – adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przedstawiła cele i zadania Centrum, zasady szkolenia i przygotowywania adwokatów do funkcji mediatora.

Zebrani podsumowując dyskusją powołali „Koalicję na rzecz mediacji”, której zadaniem jest szerzenie idei mediacji w społeczeństwie oraz zsynchronizowanie różnych form mediacji (sądowej i pozasądowej).

Dyskusja, przedstawione problemy z jakimi spotykają się osoby uczestniczące w postępowaniach mediacyjnych pokazały, że konferencja spełniła oczekiwania uczestniczących w niej osób. Termin kolejnej konferencji nt. mediacji przewidywany jest na styczeń 2014 r.

Organizatorami wydarzenia był Sąd Okręgowy w Płocku i Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku.

adw. Joanna Kaczorowska

dziekan ORA w Płocku

Tagi: ORA, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email