Łódzcy adwokaci dla swojego miasta

19.09.2014

Łódzka Adwokatura rozpoczyna cykl seminariów: „Łódzcy adwokaci dla swojego miasta. Demokracja = Dialog.” Seminaria te mają stanowić forum wymiany myśli i poglądów na tematy ważne dla łodzian. Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 września. Wstęp wolny.

Adwokaci, jako niezależna grupa, niezwiązana z żadną formacją polityczną, czy grupą wpływów w Radzie Miasta i Zarządzie Miasta, chcą dać łodzianom możliwość wypowiedzenia się w istotnych z punktu widzenia rozwoju miasta sprawach. Zaplanowane tematy spotkań to: przedsiębiorczość w Łodzi, komunikacja społeczna – komunikacja władzy z mieszkańcami oraz koncepcja rozwoju Łodzi. Jeżeli przedsięwzięcie będzie miało pozytywny skutek inicjatywa zostanie rozszerzona o kolejne tematy, związane np. z edukacją lub służbą zdrowia.

Koncepcję i założenia projektu przedstawili na zorganizowanej 17 września konferencji prasowej dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi – adw. Jarosław Zdzisław Szymański oraz autor projektu – adw. Jerzy Szczepaniak.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu dziekan ORA, misją Adwokatury jest ochrona praw i wolności obywatelskich. Prawem obywatela jest zadawanie pytań rządzącym i oczekiwanie odpowiedzi. My, jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego tę funkcję realizujemy. Adwokatura stwarza forum dla społecznego dialogu, co stanowi podstawę demokracji. Dojrzała demokracja nie polega jedynie na wrzuceniu przez obywatela raz na kilka lat karty wyborczej do urny, ale na kontroli władzy oraz realnym wpływie na podejmowane przez nią decyzje poprzez dialog społeczny – powiedział adw. Szymański.

Podczas seminariów, jako pierwsi, swoje referaty dotyczące aktualnych zamierzeń władz miasta wygłoszą dyrektorzy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Łodzi, odpowiedzialni odpowiednio za: przedsiębiorczość, komunikację społeczną oraz rozwój architektoniczny miasta. Po nich wystąpią zaproszeni goście – eksperci w danej dziedzinie. Na zakończenie każdego ze spotkań planowana jest dyskusja, w której każdy z uczestników seminarium będzie mógł zabrać głos.

Idea tego przedsięwzięcia wynika z przekonania, że demokracja nie polega głównie na udziale w wyborach. Demokracja polega na ciągłym dialogu pomiędzy wybranymi, a tymi, którzy wybierają. W naszym przekonaniu tego dialogu jest za mało – powiedział podczas konferencji adw. Jerzy Szczepaniak.

Wszystkie wystąpienia i dyskusje będą nagrywane, zostanie z nich sporządzone sprawozdanie, które będzie przesłane do Rady Miasta, Władz Miasta oraz przekazane prasie. Chcemy, aby zaprezentowane podczas seminariów pomysły zostały przekazane łodzianom[…] oraz dotarły do radnych – zaznaczył adw. Szczepaniak.

Tą konkretną akcją, rozpoczęcia społecznego dialogu, Adwokatura wpisuje się w projekt Łódź Kreuje. W czerwcu przystąpiliśmy do tej akcji poprzez rozpoczęcie kierowanych do młodzieży szkolnej przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest podniesienie wiedzy oraz świadomości kultury prawnej społeczeństwa. Jest to kolejny krok w ramach szeroko pojętej aktywności publicznej Adwokatury Łódzkiej – powiedział na zakończenie konferencji adw. Jarosław Zdzisław Szymański.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 63. Wstęp wolny.

 

 Zobacz szczegółowy program

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email