Krasomówcy wyróżnieni w Płocku

02.07.2014

Środowiskowy Konkurs Krasomówczy odbył się 28 czerwca w Płocku. Wzięli w nim udział laureaci konkursów izbowych z Łodzi, Radomia i Płocka - siedmiu uczestników.

Wystąpienia aplikantów oceniała Komisja w składzie: adw. Marek Brudnicki (Płock) - przewodniczący oraz adw. Krystyna Skolecka-Kona (Łódź), adw. Anna Jastrząb (Radom), adw. Jolanta Tymińska-Góralczyk (Płock) oraz Jacek Mąka – aktor teatralny.

Konkurs Krasomówczy, w którego jury zasiadała adw. Krystyna Skolecka-Kona, stał się też okazją do  przybliżenia sylwetki Pani Mecenas najmłodszemu pokoleniu adwokatów i aplikantów. Adw. Joanna Kaczorowska, dziekan ORA w Płocku,  przypomniała, że Pani Mecenas przez wielu określana „matką aplikantów” od lat działa w samorządzie, jest wybitnym prawnikiem, znakomitym mówcą, patronem wielu aplikantów, a w okresie stanu wojennego zaangażowała się w pomoc represjonowanym i była internowana. Wielokrotnie jako obrońca występowała w procesach politycznych, a podczas Czerwcowej Gali Wolności została odznaczona medalem „Dla Obrońcy Praw Człowieka – Adwokatura Polska”.

Konkurs został zorganizowany w jednej z sal Sądu Okręgowego, a uczestnicy występowali w togach.

Pierwszy i jedyny kazus cywilny, na podstawie którego aplikanci przygotowywali swoje wystąpienia, wylosowali: apl. adw. Jakub Szczepański  z Płocka (reprezentował powoda w sprawie o zapłatę) oraz apl. adw. Monika Potera-Nowocień z Radomia (była pełnomocnikiem pozwanej).

Kolejne kazusy dotyczyły spraw karnych i choć stany faktyczne były odmienne, to we wszystkich pojawiało się zabójstwo.

W następnej parze ze stanem faktycznym zmierzyły się na argumenty: apl. adw. Karolina Kołakowska z Łodzi (reprezentująca oskarżycielkę posiłkową, matkę zmarłego chłopaka) i apl. adw. Monika Głogowska z Radomia (reprezentowała oskarżonego o dokonanie zabójstwa).

W kolejnym kazusie apl. adw. Marcin Olejnik (jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego) reprezentował ojca zabitego chłopaka, a apl. adw. Michał Małysa z Płocka (broniąc oskarżonego) przekonywał, że zdarzenie miało charakter nieumyślny.

Jako ostatni swoje przemówienie wygłosił apl. adw. Łukasz Andrzejewski z Łodzi, którego przeciwnik procesowy z powodu choroby był nieobecny.

Wystąpieniom przysłuchiwała się także publiczność oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Wśród zaproszonych gości obecny był adw. Bartosz Tiutiunik – przewodniczący Komisji ds. szkolenia aplikantów adwokackich w Łodzi.

Wszystkie wystąpienia  poprzedzała krótka informacja o stanie faktycznym, zawartym w kazusie prezentowana na przemian przez płockich aplikantów Beatę Jabłońską i Michała Woronieckiego.

Wystąpienia wszystkich uczestników konkursu cechował wysoki poziom merytoryczny, językowa poprawność wypowiedzi i interesująca konstrukcja przemówień. Ostatecznie Komisja – po naradzie – zdecydowała o przyznaniu pierwszego miejsca apl. adw. Jakubowi Szczepańskiemu, drugie miejsce zajęła jego przeciwniczka procesowa apl. adw. Monika Potera-Nowocień.

Komisja postanowiła wyróżnić apl. adw. Karolinę Kołakowską, która jako jedyna nie posługiwała się przygotowanymi wcześniej notatkami oraz apl. adw. Monikę Głogowską.

Nagrody książkowe dla laureatów ufundowało Wydawnictwo Wolters Kluwer. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali na pamiątkę przewodniki po Płocku.

 adw. Jolanta Tymińska-Góralczyk

Fot. apl. adw. Małgorzata Królewska

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email