Krakowska ORA rozpoczęła cykl spotkań z osobistościami życia publicznego

19.12.2013

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie podjęła się organizowania w Klubie Adwokatów im. Janiny Ruth Buczyńskiej cyklu spotkań i wykładów z wybitnymi osobistościami ze świata nauki i życia publicznego. 12 grudnia br. zaproszenie adw. Pawła Gierasa, dziekana ORA w Krakowie, przyjął prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, a w dniu 16 grudnia po raz pierwszy spotkał się z krakowskim środowiskiem adwokackim Andrzej Seremet, Prokurator Generalny Rzeczpospolitej Polskiej.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego wygłosił odczyt pt. „Honor jako kategoria konstytucyjna”. Wskazał w nim, iż mimo nieoperowania przez ustawę zasadniczą pojęciem honoru, kategoria ta nie jest obca teorii prawa jak również pojawia się w orzecznictwie sądowym. W ramach odczytu prof. Andrzej Rzepliński przedstawił uregulowania innych państw, odwołujące się do pojęcia honoru, prezentując przyczyny, dla których nie wypracowano w Polsce tego pojęcia jako terminu prawnego. Wykład był okazją do spojrzenia na ten ciekawy problem zarówno z perspektywy praktycznej jak i historycznej i wywołał ciekawą dyskusję wśród zebranych w klubie adwokatów i aplikantów adwokackich. W trakcie spotkania Pan Prezes odpowiadał na pytania zebranych. Szczególnie interesujące okazały się jego spostrzeżenia odnoszące się do tworzonego w Polsce prawa, widziane z pozycji Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Z kolei Prokurator Generalny Andrzej Seremet, mówił o inicjatywie powołania instytucji Prokuratury Europejskiej. Prokurator Generalny w sposób niezwykle ciekawy omówił toczące się prace nad planem wdrożenia tej instytucji w ramach struktur Unii Europejskiej. W dalszej części wykładu gość wskazał na przewidywany zakres kompetencji Prokuratora Europejskiego i omówił związane z tym kontrowersje oraz ewentualne skutki, jakie powstanie tego urzędu może spowodować dla funkcjonowania polskiego systemu prawnego. Również i tym razem nie zabrakło pytań uczestników spotkania.

Dziękując za przyjęcie zaproszenia i żegnając dostojnych gości dziekan ORA w Krakowie z satysfakcją i radością przyjął ich deklaracje chęci kontynuowania spotkań z krakowskim środowiskiem adwokackim w przyszłości.

adw. Wojciech Bergier

Rzecznik ds. Kontaktów z Mediami 

 

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email