Krakowska izba będzie się wzmacniać na wielu płaszczyznach

19.09.2013

- Samorząd adwokackich i to wszystkich szczebli, w tym również krakowski, jako organ z założenia apolityczny, winien wykorzystywać tę okoliczność w celu prowadzenia nieustającego „lobbingu” dla naszych spraw w środowisku polityków, wśród których są również nasi koledzy korporacyjni – uważa adw. Paweł Gieras, szef ORA w Krakowie. Wracamy do prezentacji sylwetek nowych dziekanów izb adwokackich.

Paweł Gieras urodził się w Krakowie w 1960 r. Studia prawnicze odbywał w latach 1979-1984 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując tytuł magistra prawa. Jego praca dyplomowa dotyczyła prawa penitencjarnego. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Śródmieście w Krakowie jako aplikant, asesor i prokurator. W latach 1991-1992 był zastępcą prokuratora rejonowego. Rozpoczynał od reprezentowania klientów jako radca prawny, a w 1996 r. został wpisany na listę adwokatów izby adwokackiej w Krakowie.

Prace na rzecz samorządu adwokackiego rozpoczął w 2001 r. jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Następnie, w latach 2004-2007 był sędzią sądu dyscyplinarnego, natomiast od 2007 do 2013 r. – rzecznikiem dyscyplinarnym i członkiem prezydium ORA w Krakowie. 13 kwietnia 2013 r., podczas Zgromadzenia Izby Krakowskiej, został wybrany dziekanem rady. Ponadto od 2009 r. jest członkiem komisji egzaminacyjnej ORA w Krakowie, a od 2011 r. – członkiem komisji egzaminacyjnej ds. państwowego egzaminu adwokackiego przy ministerstwie sprawiedliwości.

Zawodowo specjalizuje się w prawie gospodarczym, spółek handlowych, upadłościowym i naprawczym, a także w ochronie dóbr osobistych i prawie karnym (przestępstwa gospodarcze).

Pełnił wiele funkcji społecznych, w tym członka grupy założycielskiej NZS na Wydziale Prawa UJ (1980), wiceprzewodniczącego Koła Penitencjarnego Studentów UJ (1982-84), przewodniczącego oddziału wojewódzkiego w Krakowie Związku Zawodowego Pracowników Prokuratury RP (1990-93), członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Syndyków Polskich (1993-96). Od 2005 r. jest wiceprzewodniczącym Komisji Odwoławczej ds. licencji klubowych Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, natomiast od 2008 r. – członkiem Rady Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków.

W wolnych chwilach interesuje się historią (przede wszystkim okresu II wojny światowej), czyta książki autorów współczesnych (Hłasko, Łysiak, Grisham), słucha muzyki rockowej, podróżuje i chodzi po górach. Czynnie uprawia tenis, koszykówkę, narciarstwo i pływanie. Zainteresowanie piłką nożną, natomiast, rozbudził w nim jego dziadek Witold Gieras, który w latach 20. był reprezentantem Polski w piłce nożnej.

Jako nowy dziekan krakowskiej rady, adw. Paweł Gieras wyznaczył cele, których realizację uznał za najważniejszą na najbliższą trzyletnią kadencję w samorządzie. W programie wyborczym adwokata znalazły się następujące punkty: 1. Uporządkowanie i zreformowanie finansów ORA poprzez wprowadzenie pełnej transparentności zakupów i wydatków, powołanie komisji budżetowo-przetargowej dla przygotowania budżetu izby oraz bieżącego nadzoru nad działem księgowo-finansowym, obniżenie kosztów funkcjonowania organów samorządu, popieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do obniżenia składki płaconej na rzecz NRA.


 2. Stworzenie nowoczesnego i konkurencyjnego w stosunku do korporacji radców prawnych systemu szkolenia aplikantów adwokackich.


 3. Doskonalenie zawodowe adwokatów.


 4. Utworzenie Fundacji Krakowskiej Adwokatury.


 5. Działania na rzecz ułatwiania wykonywania zawodu adwokata.


 6. Integracja środowiskowa.


 7. Działalność adwokatury na rzecz praw i wolności obywatelskich.


 8. Współpraca z mediami.


 9. Dbałość o tradycję i historię.


 10. Rozwój i wzmacnianie współpracy zagranicznej.


 11. Prowadzenie nieustającego „lobbingu” dla spraw adwokackich wśród polityków, zwłaszcza polityków-adwokatów.
Czytaj szczegółowy program dziekana Pawła Gierasa

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email