Konsorcjum w zamówieniach publicznych - zaproszenie

18.11.2011

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi oraz Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości - Ośrodek Enterprise Europe Network zapraszają na konferencję pt. „Konsorcjum w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem aspektów europejskich”, która odbędzie się 25 listopada w Łodzi.

Podczas spotkania omówiony zostanie charakter prawny umowy konsorcjum, formy wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, ukształtowanie umowy konsorcjum, a także rozkład praw i obowiązków stron, funkcjonowanie konsorcjum i zmiany składu podmiotowego. Uczestnicy konferencji zapoznają się również z zagadnieniem dotyczącym zakresu solidarnej odpowiedzialności konsorcjantów wobec innych konsorcjantów, zamawiającego, podwykonawców i innych podmiotów.

Prelegentami będą specjaliści od zamówień publicznych: prof. Ryszard Szostak, adw. Bogdan Janicki, dr Krzysztof Horubski, r.pr. Jerzy Pieróg, adw. dr Damian Szczepański, adw. Jarosław Trociński.

czytaj więcej: Konsorcium w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem aspektów europejskich

Tagi: ORA, zaproszenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email