Konkurs krasomówczy we Wrocławiu

19.06.2015

Wrocław gościł 14 czerwca uczestników Środowiskowego Konkursu Krasomówczego. Stawili się laureaci dwóch pierwszych miejsc z Izbowych Konkursów Krasomówczych odbytych w bieżącym roku w izbach: bielsko-bialskiej, katowickiej, opolskiej, wałbrzyskiej i wrocławskiej. 

W jury zasiedli dziekani i wicedziekani tych izb: adw. Andrzej Grabiński – Wrocław, adw. Andrzej Pawlikowski – Wałbrzych, adw. Jerzy Pinior – Katowice, adw. Seweryn Plebanek – Opole i adw. Krzysztof Stec – Bielsko-Biała.

Konkurs przeprowadzono w sali wykładowej w budynku Okręgowej Rady Adwokackiej. Gości przywitała adw. Anna Ślęzak, organizująca konkursy krasomówcze z upoważnienia ORA we Wrocławiu. Wśród gości byli adw. Anna Zielińska, która uczy retoryki aplikantów adwokackich w izbie bielsko-bialskiej i patron jednej z uczestniczek konkursu, apl. adw. Ireny Malinowskiej - adw. Marian Jagielski, wicedziekan ORA w Opolu.

Tradycją konkursów jest rozpoczynanie ich mową wzorcową, wygłoszoną przez jednego z adwokatów - świetnych mówców. W tym roku zadania tego podjął się kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Wrocławskiej – adw. dr Tomasz Razowski. Obrona oparta była o przypadek lekarki oskarżonej o narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia wobec niewłaściwej diagnozy i braku skierowania na leczenie szpitalne. Jasny wywód prowadził do wniosku o uniewinnienie. Przemówienia wysłuchano z uwagą i nagrodzono hucznymi brawami.

Konkurs prowadzili aplikanci adwokaccy III –go  roku aplikacji: Katarzyna Grzybowska i Paweł Stachurski.  Autorami kazusów byli adw. Anna Ślęzak – z prawa cywilnego, adw. Jadwiga Banaszewska i adw. Jacek Szymański – z prawa karnego.

Jako pierwsza para w kazusie nr 1 z prawa cywilnego, dotyczącym nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia, zaprezentowali się apl. adw. Tomasz Zonerlik z izby bielsko-bialskiej, jako pełnomocnik wnioskodawczyni i apl. adw. Marta Michno z izby wałbrzyskiej – jako pełnomocnik uczestnika postępowania. Druga para wygłaszała przemówienia w oparciu o kazus nr 1 z prawa karnego, dotyczący podłożenia materiałów wybuchowych w garażu domu, w którym również zlokalizowana była restauracja. W roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego wystąpiła apl. adw. Aleksandra Kobierska z izby wrocławskiej a w roli obrońcy apl. adw. Mariusz Gierus z izby wałbrzyskiej. 

W kazusie nr 2 z prawa karnego, dotyczącym napadu na bank wystąpiła trzecia para w składzie apl. adw. Irena Malinowska z izby opolskiej – pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego i apl. adw. Marcin Duda z izby katowickiej – obrońca.

W kolejnym kazusie nr 2 z prawa cywilnego apl. adw. Marek Jakubowski z izby bielskiej podjął się wystąpienia w charakterze pełnomocnika powoda a apl. adw. Marianna Rosińska – pełnomocnika pozwanego. Kazus dotyczył  roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej przez spadkobierców strony umowy przedwstępnej.

W finale para piąta wygłosiła przemówienia w oparciu o kazus nr 3 z prawa karnego, który dotyczył tragicznego w skutkach incydentu, jaki miał miejsce na wakacyjnej dyskotece. Pełnomocnikiem oskarżyciela posiłkowego była apl. adw. Anna Supeł z izby wrocławskiej, a obrońcą apl. adw. Łukasz Jaworski z izby katowickiej.

Przed ogłoszeniem wyników przewodniczący jury, adw. Andrzej Grabiński pogratulował wszystkim uczestnikom i zaznaczył, że poziom wystąpień był wysoki i wyrównany, co utrudniało decyzję o nagrodach. Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu uchwaliła ufundowanie nagród pieniężnych w wysokości 3 000 zł na zajecie I-go miejsca, 2 000 zł za II-gie miejsce i 1 000 zł za III-cie miejsce. Jury, prócz tych nagród, przyznało dwa wyróżnienia.

Wyróżniania otrzymali apl. adw. Tomasz Zonerlik z izby bielskiej i apl. adw. Marcin Duda z izby katowickiej.   Nagrodę za zajęcie III-go miejsca otrzymał apl. adw. Marek Jakubowski z izby bielskiej, za zajęcie II-go miejsca apl. adw. Irena Malinowska z izby opolskiej a zwycięzcą została apl. adw.  Anna Supeł z izby wrocławskiej.

Można stwierdzić, że drużynowo wygrali aplikanci z bielskiej izby adwokackkiej, której obaj przedstawiciele zdobyli punktowane miejsca.

adw. Anna Ślęzak

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email