Konkurs krasomówczy w Płocku

24.03.2014

Konkurs krasomówczy w Izbie Płockiej odbył się 20 marca. Spośród aplikantów adwokackich II roku wyłoniono trzech laureatów, którzy będą reprezentować Izbę w kolejnym etapie konkursu środowiskowego. Zostali nimi aplikanci: Jakub Szczepański, Michał Małysa i Marta Czermińska.

Konkurs miał miejsce w sali dydaktyczno-konferencyjnej przy siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku. Wzięli w nim udział aplikanci adwokaccy II roku: Marta Czermińska, Agnieszka Daniłow-Sarnowska, Adam Dobrogoszcz, Marlena Graczyk-Sucina, Magdalena Gronczewska, Kamila Kijek, Edyta Kowalska, Michał Małysa i Jakub Szczepański.

Jak zawsze casusy przygotował adw. Marek Brudnicki, kierownik Szkolenia Aplikantów. Przemówień wysłuchała komisja w składzie: adw. Joanna Kaczorowska, przewodnicząca – dziekan oraz członkowie: Marek Mokrowiecki, dyrektor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, adw. Jolanta Tymińska-Góralczyk, adw. Marek Brudnicki i adw. Wojciech Skorupski.

Aplikanci starannie przygotowali się do swoich przemówień, choć czasami były one nazbyt konkretne i rzeczowe, mimo że wybrane casusy stwarzały pole do wystąpień oratorskich. Przemówienia cechowała poprawność stylistyczna, staranny język, a mówcy wygłaszali swoje przemówienia jedynie z rzadka i dyskretnie korzystając z przygotowanych wcześniej notatek, najczęściej wtedy, gdy powoływali się na orzecznictwo Sądu Najwyższego bądź cytując przepisy prawne.

Wyłoniono trzech laureatów, którzy będą reprezentować Izbę płocką w kolejnym etapie konkursu środowiskowego. Komisja zdecydowała przyznać pierwsze miejsce aplikantowi adwokackiemu Jakubowi Szczepańskiemu, wcielającemu się w rolę pełnomocnika powoda, który uznał, że jego dobra osobiste zostały naruszone w artykule prasowym i wystąpił do sądu o ich ochronę.

Drugie miejsce Komisja przyznała aplikantowi adwokackiemu Michałowi Małysie, który wystąpił w roli obrońcy prokuratora oskarżonego o przekroczenie uprawnień i ukrycie akt prowadzonego przez siebie postępowania.

Trzecie miejsce przypadło w udziale aplikantce adwokackiej Marcie Czermińskiej, reprezentującej oskarżonego o podżeganie do zabójstwa żony i mężczyzny, z którym miała romans.

Laureaci otrzymali dyplomy i upominki książkowe.

adw. Jolanta Tymińska- Góralczyk

Tagi: ORA, aplikacja, konkurs

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email