Konferencja szkoleniowa w Kazimierzu Dolnym

04.09.2014

Adw. Stanisław Estreich, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, zaprasza na coroczną konferencję izby lubelskiej, która odbędzie się w dniach 17-19 października 2014 r. w Kazimierzu Dolnym.

Zajęcia poprowadzą: prof. dr hab. Paweł Nowak - „Komunikacja interpersonalna w pracy adwokata, zagadnienia wybrane”, SSN Stanisław Zabłocki - „Kontradyktoryjność postępowania karnego w świetle nowelizacji KPK” oraz dr hab. adw. Katarzyna Popik-Chorąży – „Przedmiotowe aspekty skargi kasacyjnej w świetle orzecznictwa NSA”.

Konferencja odbędzie się w Zajeździe Piastowskim. Koszt udziału to 650 zł (obejmuje udział w konferencji, zakwaterowanie w Zajeździe Piastowskim, całodzienne wyżywienie, przerwy kawowe, udział w imprezach integracyjnych) lub 350 zł (obejmuje udział w konferencji, obiady kolacje, przerwy kawowe, uczestnictwo w imprezach integracyjnych - bez noclegów i śniadań). Uczestnicy mogą korzystać z noclegów w innych hotelach w Kazimierzu Dolnym, zarezerwowanych osobiście lub dojeżdżać na wykłady.

Termin zgłaszania udziału w konferencji upływa 30 września 2014 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. ORA w Lublinie uprzejmie prosi o wskazanie w zgłoszeniu osoby, z którą uczestnik konferencji chce zajmować pokój.

Jednocześnie ze zgłoszeniem uczestnictwa w konferencji, które powinno być przekazane do Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie (20-029 Lublin ul. Grottgera 7, tel. oraz fax: 815321726, e-mail: ora.lublin@adwokatura.pl) – wymagane jest uiszczenie kosztów uczestnictwa na rachunek bankowy ORA w Lublinie nr. 58 1240 2500 1111 0000 3764 1836 z adnotacją „Opłata za szkolenie - Kazimierz Dolny 2014” oraz załączenie dowodu dokonania opłaty. Organizatorzy proszą też o informację o zamiarze otrzymania faktury i podanie stosownych danych.

czytaj program 

pobierz formularz zgłoszeniowy

Tagi: ORA, zaproszenie, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email