Kolejne zgromadzenia izbowe za nami

17.06.2013

W ten weekend odbyły się zgromadzenia wyborcze w izbach: koszalińskiej, płockiej, szczecińskiej. Na drugą kadencję na funkcję dziekana ORA w Koszalinie została wybrana adw. Maria Kapsa. Również adw. Joanna Kaczorowska będzie przez kolejne trzy lata stała na czele władz samorządu płockiego. Zmienił się natomiast dziekan izby szczecińskiej. Został nim adw. Włodzimierz Łyczywek.

Adw. Joanna Kaczorowska jest adwokatem od 1983 roku. W latach 1998-2004 pełniła funkcję dziekana ORA w Płocku. Następnie była członkiem NRA, a w latach 2007-2010 skarbnikiem NRA.

Adw. Maria Kapsa swoją działalność samorządową rozpoczęła w 2004 roku, obejmując funkcję sekretarza ORA  w Koszalinie. W latach 2007-2010 pełniła funkcję wicedziekana, a od roku 2010 sprawuje stanowisko dziekana.

Adw. Włodzimierz Łyczywek, pełnił już funkcję dziekana izby szczecińskiej w latach 1992-1998. W latach 1992-2004 oraz 2010-2013 był członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Był senatorem RP oraz wiceprzewodniczącym Rady Miasta Szczecina.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, składa gratulacje nowo wybranym dziekanom i życzy sił i wytrwałości w realizacji programów wyborczych. Prezes NRA składa również serdeczne podziękowania za pracę adw. Marka Mikołajczyka, dotychczasowego dziekana izby szczecińskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adw. Joanna Kaczorowska, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adw. Maria Kapsa, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie

adw. Włodzimierz Łyczywek, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie

 

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email