Kolejne rady podejmują uchwały w sprawie doręczania poczty

29.01.2014

Swoje uwagi do działania nowego operatora pocztowego obsługującego sądy i prokuratury przedstawiły okręgowe rady adwokackie w Krakowie i Płocku.

ORA w Krakowie stwierdza, że: „liczne i drastyczne nieprawidłowości w dokonywaniu doręczeń przesyłek sądowych zgłaszane przez adwokatów oraz strony ukazują, że naruszone zostały bezpieczeństwo i poufność szczególnie istotnej korespondencji”. Adwokaci są zdania, że w konsekwencji zagrożone zostało konstytucyjne prawo do sądu, do poszanowania prywatności, tajemnicy korespondencji i ochrony danych osobowych jak też autorytet władzy sądowniczej. Krakowska rada zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasad uczciwej konkurencji przy zamówieniach publicznych.

Stanowczy protest co do nowej formy i sposobu doręczania korespondencji sądowej przez Polską Grupę Pocztową S.A. wyraża tez Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku. Adwokaci alarmują, że doręczana korespondencja sądowa nie jest należycie zabezpieczona przed dostępem osób trzecich, co sprowadza ryzyko ujawnienia tajemnicy korespondencji. Za przykład podają, iż odnotowano sytuacje, że adwokaci otrzymywali otwarte przesyłki.

Płoccy adwokaci wytykają też, że pracownicy nowego doręczyciela poczty nie są odpowiednio przeszkoleni. Nie stosują prawidłowych zasad ewidencjonowania przesyłek, poczta jest dostarczana z opóźnieniem, zdarzają się też przypadki, że data „awizo” nie jest adekwatna do czasu pozostawienia poczty u adresata.

Za skandaliczne ORA w Płocku uznaje wskazywanie miejsca odbioru przesyłki w miejscowości i gminie innej niż siedziba kancelarii czy miejsca zamieszkania oraz brak lub nieodpowiednie oznaczenie placówki wskazanej jako miejsce odbioru, a także jej usytuowanie.

Adwokaci stwierdzają w uchwale, że taka sytuacja może prowadzić do paraliżu wymiaru sprawiedliwości i może podważać zaufanie do państwa, zaś oszczędności finansowe, które Skarb Państwa miał uzyskać mogą okazać się pozorne.

Czytaj uchwałę ORA w Krakowie

Czytaj uchwałę ORA w Płocku

Zobacz też:  Nowa forma doręczania poczty rodzi patologie

Tagi: ORA, uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email