Klub Adwokatów im. Janiny Ruth Buczyńskiej

11.12.2012

23 listopada 2012 r., w przepełnionym po brzegi Klubie Adwokatów w Krakowie i w obecności znamienitych gości, odbyła się wzruszająca uroczystość nadania Klubowi imienia adwokat Janiny Ruth Buczyńskiej.

Uroczystość w Klubie rozpoczęła się wykładem prof. Stanisława Waltosia, znanego karnisty i wieloletniego dyrektora Collegium Maius UJ, pt. „Prawnik – zawód czy powołanie?” Następnie dziekan ORA w Krakowie, adwokat Jan Kuklewicz przedstawił historię powstania w 1972 r. Klubu i przemożną rolę adwokat Janiny Ruth Buczyńskiej w jego powołaniu do życia.

Obraz (bardzo udany) przedstawiający Panią Mecenas namalowała młoda artystka Emilia Ćwieczkowska z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Specjalnie na te okoliczność przybyli artyści kabaretu Piwnica pod Baranami, z którym Mecenas Buczyńska była związana od czasu jego powstania, a jej niezawodny artystyczny smak był dla artystów tego kabaretu i Piotra Skrzyneckiego zawsze punktem odniesienia ich poczynań, którzy wykonali dwa najbardziej znane piwniczne hymny: „Przychodzimy, odchodzimy” i „Dezyderata”. Piwniczny bard Leszek Wójtowicz, cytując Piotra Skrzyneckiego powiedział, że „nam (tj. kabaretowi) to było dobrze, gdyż zawsze i ze wszystkim mogliśmy przyjść po najlepsze rady do Pani Mecenas”.

Adwokat Janinę Ruth Buczyńską, której odejście stanowiło dla Adwokatury niepowetowaną stratę wspominał Jego Magnificencja Rektor UJ prof. dr hab. Wojciech Nowak, a specjalny jego adres przeczytał prorektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel. Z kolei Andrzej Wajda mówił o tym, że Janina Ruth Buczyńska była muzą artystów, a każde z nią spotkanie dawało nowy impuls do działalności artystycznej, jakby Anioł pojawił się w ich życiu. Prezes Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w swoim wzruszającym wystąpieniu powiedział, że odejście Pani Mecenas to najboleśniejsza strata dla Gminy, która chlubiła się tym, że była jej członkiem. Z kolei adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, powiedział o tym, że Adwokatura Polska jest i może być dumna, jeśli w swoich szeregach miała takich adwokatów, jak Patronka Klubu Adwokatów w Krakowie.

Pierwszą część koncertu, jaki odbył się z tej okazji wypełniła muzyka polska (Chopin i Wieniawski oraz modlitwa Maxa Brucha Kol Nidra). Zagrały wybitne artystki z Krakowskiej Akademii Muzycznej: Mariola Cieniawa – fortepian i Dorota Imiełowska - wiolonczela. Drugą część koncertu wypełniła muzyka żydowska oparta na popularnych tematach, a wystąpili Dorota Imiełowska  i Łukasz Pawlikowski – wiolonczele, Konrad Ligas – akordeon i Jerzy Ślazyk – kontrabas. W czasie koncertu prof. Tadeusz Malak, jak zawsze, pięknie recytował poezje Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Zbigniewa Herberta, a poeta prof. Stanisław Stabro – wiersz pt. „Ulica Estery”, specjalnie napisany na tę uroczystość.

Publiczność zgotowała artystom owacje na stojąco, a koncert przeciągnął się do późnych godzin wieczornych. Na eleganckim przyjęciu wydanym przez ORA w Krakowie, po koncercie, adwokaci z całej Polski (obecni byli także m. in. Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzej Struzik, a także Wiceprezes Andrzej Solarz oraz Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie Michał Niedźwiedź, SSN Czesława Żuławska, były Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych Jacek Żuławski, znana poetka Ewa Liska, świat nauki i artyści) żywo dyskutowali – o niemających precedensu w historii Polskiej Adwokatury – Dniach Kultury pod auspicjami Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i Komisji Kultury i Integracji Środowiska przy NRA.

Magdalena Mączyńska

 

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email