Kierunek reformy prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego - konferencja

01.12.2017

Konferencja „Kierunek reformy prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego" odbyła się 24 listopada w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Konferencję zorganizowała Sekcja Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego.

Wśród grona prelegentów byli: r.pr. Mariusz Haładyj - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Sylwester Marciniak - zastępca przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej, adw. Luiza Modzelewska - zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju,
dr Anna Pośpiech–Kłak – dyrektor Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych ARMiR, Filip Byczkowski – przedstawiciel Prezesa NIK, a także adw. dr Karol Pachnik - pełnomocnik Prezesa NRA ds. legislacji, adw. Tomasz Chudziński, adw. Dariusz Goliński, adw. Tomasz Chudziński oraz adw. Andrzej Bieńkowski.

W ramach trzech paneli tematycznych prelegenci omówili kierunek ostatnich zmiany w prawie administracyjnym i sądowo-administracyjnym. Szczególną uwagę poświęcono zmianom,
które mają na celu przyspieszenie i uproszczenie postępowania administracyjnego i sądowego. Przedmiotem rozważań uczestników konferencji była również kwestia stosowania Konstytucji RP przez sądy administracyjne oraz możliwość zmiany modelu orzecznictwa sądowo-administracyjnego na reformatoryjny w świetle ustawy zasadniczej.

Patronat nad wydarzeniem objął Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, a partnerem było Wydawnictwo CH. Beck. Serdecznie dziękujemy za obecność.


adw. dr Karol Pachnik
Przewodniczący Sekcji

adw. Dariusz Goliński
Wiceprzewodniczący Sekcji

apl. adw. Joanna Tkaczyk
Sekretarz Sekcji


Tagi: konferencja, reforma sądownictwa, ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email