Kampania edukacyjna "Odszkodowanie bez szkody"

22.02.2018

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi rozpoczęła kampanię edukacyjną „Odszkodowanie bez szkody”, która ma na celu podniesienie świadomości prawnej Polaków w zakresie korzystania z usług tzw. kancelarii odszkodowawczych lub prawnych.

ORA uruchomiła stronę internetową www.odszkodowaniebezszkody.pl, na której znajdują się wszelkie merytoryczne informacje. Dodatkowo, na profilu facebookowym https://www.facebook.com/adwokaturalodz/ zamieszczane są na bieżąco wszelkie dodatkowe wyjaśnienia i wywiady, jakich udzielili adwokaci zaangażowani w tę inicjatywę. Akcja realizowana jest również w MPK oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Materiały merytoryczne przekazane zostały do pozostałych 23 rad adwokackich, w celu włączenia się w akcję.   

Kampania „Odszkodowanie bez szkody” ma z założenia wpisywać się w misję edukacyjną Adwokatury, która zobowiązana jest do podnoszenie świadomości prawnej Polaków.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email