Już w sobotę finał Konkursu Krasomówczego

13.11.2014

Ośrodek Badawczy Adwokatury wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Olsztynie organizuje 15 listopada Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. adw. Stanisława Mikke. 

W konkursie wystąpi szesnastu finalistów z całej Polski:  apl. adw. Mateusz Bernat z izby adwokackiej w Bydgoszczy, apl. adw. Marcin Bogusz z izby adwokackiej w Rzeszowie, apl. adw. Małgorzata Cygan z izby adwokackiej w Toruniu, apl. adw. Izabela Garbacz z izby adwokackiej w Kielcach, apl. adw. Katarzyna Grzybowska z izby adwokackiej we Wrocławiu, apl. adw. Marcin Janik z izby adwokackiej w Częstochowie, apl. adw. Jan Kokot z izby adwokackiej w Lublinie, apl. adw. Ewa Labocha z izby adwokackiej w Katowicach, apl. adw. Nina Maciejczyk-Krysiak z izby adwokackiej w Warszawie, apl. adw. Monika Potera  z izby adwokackiej w Radomiu, apl. adw. Paulina Rumińska z izby adwokackiej w Warszawie, apl. adw. Marta Seroka z izby adwokackiej w Olsztynie, apl. adw. Jakub Szczepański z izby adwokackiej w Płocku, apl. adw. Mateusz Tuński z izby adwokackiej w Opolu, apl. adw. Patryk Zasuwik z izby adwokackiej w Szczecinie, apl. adw. Piotr Żelazowski z izby adwokackiej w Siedlcach.

Wystąpienia finalistów zostaną wysłuchane i ocenione przez jury w składzie: przewodniczący adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński - dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury, członkowie jury: adw. dr hab. Wojciech Cieślak - prezes Rady Naukowej OBA, adw. Małgorzata Gruszecka - ekspert Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Andrzej Kozielski - dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie, adw. Jan Kuklewicz - wicedyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. dr hab. Monika Zbrojewska - sekretarz Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Jerzy Zięba - członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Po wystąpieniach finalistów nastąpią obrady jury i ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród.

OBA wraz z NRA zapewniają Finalistom nagrody pieniężne, natomiast sponsorem nagród książkowych jest wydawnictwo Wolters Kluwer.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w sobotę, 15 listopada do Sądu Okręgowego (ul. Dąbrowszczaków 44A) w Olsztynie na godz. 10.00. Zakończenie Konkursu Krasomówczego przewidziane jest na godz. 15.00.

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich organizowany jest przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera, Komisję Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie.

Na pytania w związku z konkursem odpowiada Małgorzata Grzesiak (koordynator projektów OBA) pod numerem tel. 534 – 870 – 616 lub pod na adres mailowy: gosia.grzesiak@tlen.pl lub z p. Iwoną Usak – Bulikowską (sekretariat OBA) pod numerem tel. 22 621 44 12 lub na adres mailowy: oba@nra.pl

 

Tagi: ORA, konkurs, OBA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email