Jubileusz 70-lecia istnienia izby wrocławskiej

04.10.2016

Główne obchody 70-lecia istnienia wrocławskiej izby adwokackiej odbyły się 30 września br. w Dolnośląskim Centrum Kultury we Wrocławiu.

Podczas uroczystości wręczono statuetki krasnala – adwokata, które otrzymali: adw. Andrzej Zwara, prezes NRA w uznaniu za nieocenioną pomoc i wspieranie izby wrocławskiej, adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie, za wspólne przedsięwzięcie iDeA (Internetowe Doskonalenie Adwokatury) oraz adwokaci wrocławscy: Anna Ślęzak, Rainer Jański, dr Jacek Kruk i Maciej Korta, jako osobowości Adwokatury Izby Wrocławskiej.

Adw. Anna Ślęzak w imieniu wyróżnionych podziękowała i scharakteryzowała nagrodzonych poprzez fraszki jej autorstwa. Mec. Ślęzak przedstawiła również sylwetki dwóch wybitnych dziekanów ORA we Wrocławiu: Stanisława Afendy i Henryka Rossy. Uczestnicząca w święcie izby wrocławskiej Elżbieta Rossa, żona adw. Henryka Rossy i córka adw. Stanisława Afendy, ze wzruszeniem przyjęła ciepłe słowa wypowiedziane o jej bliskich.

Podczas jubileuszu głos zabrał również adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, który przypomniał, że jedno z jego pierwszych wystąpień jako prezesa miało miejsce podczas konferencji we Wrocławiu, w grudniu 2010 roku. Teraz jest to jedno z jego ostatnich wystąpień jako prezesa NRA. Stwierdził, że izba wrocławska zdaje egzamin z dbania o wizerunek adwokatury. Zawdzięcza to m.in. takim akcjom jak powołanie Koła Przyjaciół Czworonogów, dbającego i nagłaśniającego prawa zwierząt. Prezes Zwara wyraził uznanie dla programu IDEA, którego współpomysłodawcą był adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA we Wrocławiu. Adw. Zwara wyróżnił również trzy panie z izby wrocławskiej – adw. Annę Ślęzak, sędzię WSD, adw. Jadwigę Banaszewską, członka WKR i adw. Bogdanę Słupską-Uczkiewicz, członka komisji Praw Człowieka przy NRA.  

Główne uroczystości poprzedziła konferencja na temat wizerunku indywidualnego adwokata. Głos zabrała adw. Anisa Gnacikowska, koordynatorka wiosennej kampanii wizerunkowej adwokatury, która przypomniała wyniki ankiety przeprowadzonej przy okazji przygotowywania kampanii. Wyniki wskazywały na niską świadomość prawną społeczeństwa oraz że adwokat głównie kojarzy się ze sprawami w sądzie. Wskazała na konieczność stałego informowania i pobudzania potrzeb korzystania z pomocy adwokata. Dodała, że należy dostosować kodeks etyki do obecnej sytuacji na rynku.

Adw. Wojciech Bergier porównał sytuację na rynku usług prawnych w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Uznał, że część pomysłów można wykorzystać w naszym kraju. Na przykład wprowadzenie dla aplikantów zajęć z doskonalenia umiejętności miękkich np. jak nawiązać długofalową współpracę z  klientem, czy jak rozmawiać z nim o pieniądzach. Ponadto mecenas Bergier proponował, aby ze względu na trudną sytuację na rynku, stworzyć grupy wsparcia, np. dla kryzysowych sytuacji czy w przypadkach wypalenia zawodowego.

Adw. Jarosław Szczepaniak był zdania, że wizerunek zaczyna się od zachowania adwokata wobec klienta. Mówił, że władze samorządowe powinny zadbać o to, aby kształcić aplikantów w tym zakresie. Nawiązał również do dyskusji na forach internetowych i mediach społecznościowych, które często nie pomagają w budowie dobrego wizerunku. Dodał, że samorząd powinien podejmować takie inicjatywy, które włączą aplikantów adwokackich w życie samorządu.

Adw. Kinga Widera podzieliła się swoimi spostrzeżeniami młodego adwokata, z rocznym stażem. Zwróciła uwagę, że wiele osób nie przestrzega zasad Kodeksu Etyki w zakresie zakazu reklamy. Zaznaczyła, że jest przeciwniczką zniesienia zakazu reklamy m.in. dlatego, że treść reklamy może wykraczać poza granice dobrego smaku, reklamodawca nie będzie mieć wpływu na to, jakiego rodzaju reklama będzie zamieszczona w sąsiedztwie, a także ze względu na zazdrość i antagonistyczne nastawienie kolegów. Adw. Widera zwracała też uwagę na istotę korzystania za znaku adwokatury oraz na jednolitość stron kancelarii adwokackich.

Adw. dr Karol Rusin z kolei mówił o obecności adwokata w Internecie. Przypomniał, że sprzeczne z zasadami etyki jest pozycjonowanie strony kancelarii i wykupywanie linków reklamowych w Google, można natomiast zamieszczać informacje w katalogach internetowych. Sygnalizował też, że jest mało postępowań dyscyplinarnych za zamieszczanie reklam.  

Adw. Joanna Parafianowicz mówiła o sile Internetu. Wskazywała, że cechą Internetu jest dobra zabawa. Przez nią można przekazać cenne informacje. Podkreślała, że internauci mają realny wpływ na rzeczywistość i dlatego należy o nich dbać.

Druga część konferencji przeznaczona była na dyskusję. Uczestnicy dyskutowali m.in. o zmianach w Kodeksie Etyki w zakresie informacji i reklamy.

W ramach 70-lecia izby wrocławska ORA zorganizowała również dla uczniów szkół średnich pokaz filmu „80 milionów”, po którym odbyło się spotkanie z Józefem Piniorem – bohaterem wydarzeń, na kanwie których powstał film.

28 września przed siedzibą ORA zamontowana została mosiężna figura krasnala – adwokata, która tym samym wpisze się w tradycję Wrocławia.

Z kolei 29 września w Sali Ciśnień Capitolu wystawiony został monodram z udziałem aktora Sebastiana Rysia pt. „Zupa Rybna w Odessie”. Sztuka upamiętnia postać Jana Karskiego – jednego z najbardziej zasłużonych dla historii XX wieku ludzi. Wystąpił także Jacek Ryś, syn bohatera, kuriera tatrzańskiego, adwokata Zbigniewa Rysia – przedstawiając w zarysie powiązania świata sztuki z wrocławską palestrą. 

Tagi: jubileusz, ORA, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email