Izby adwokackie wobec zmian legislacyjnych ws TK

22.12.2015

Izby adwokackie zajmują stanowisko wobec zmian legislacyjnych, jakie mają miejsce wokół Trybunału Konstytucyjnego. Uchwały w tej sprawie podjęły m.in. Nadzwyczajne Zgromadzenie Izby w Olsztynie, oraz okręgowe rady adwokackie w Poznaniu i Szczecinie. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu przyjęła uchwałę, by zwrócić się do Naczelnej Rady Adwokackiej o podjęcie uchwały w przedmiocie wystąpienia do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zagwarantowania prawidłowości procesu legislacyjnego, w szczególności w zakresie najistotniejszych z punktu widzenia ustrojowego aktów prawnych, dotyczących funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej, takich jak Konstytucja i ustawy ustrojowe, dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych i prokuratury.

(czytaj treść uchwały izby poznańskiej)

Izba olsztyńska przyjęła uchwałę na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Izby, w której wyraża swój "sprzeciw wobec złej ingerencji legislacyjnej naruszającej podstawowe standardy demokratycznego Państwa Polskiego polegającej na zamierzeniu wprowadzenia rozwiązań zawartych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 25.06.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (projekt z dnia 15 grudnia 2015r, druk nr 122)."

(czytaj treść uchwały izby olsztyńskiej)

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie w przyjętej uchwale "podziela poglądy wyrażone przez Prezydium NRA w jej uchwale z dnia 24 listopada 2015 r. oraz zawarte w opinii „amicus curiae” złożonej Trybunałowi Konstytucyjnemu w dniu 1 grudnia 2015 r.; - wyraża stanowczy sprzeciw wobec naruszania konstytucji RP przez władzę wykonawczą oraz ustawodawczą, z jednoczesnym lekceważeniem pozycji ustrojowej władzy sądowniczej oraz ubolewa z powodu pośpiesznej i niewłaściwej legislacji naruszającej standardy demokratycznego państwa.

(czytaj treść uchwały izby szczecińskiej)


Tagi: ORA, uchwała, legislacja, TK, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email