Izba wrocławska ma nowych adwokatów

25.09.2013

6 września 2013 r. na Uniwersytecie Wrocławskim w Auli Leopoldina adw. Andrzej Grabiński, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, odebrał ślubowanie adwokackie od 79-ciu młodych adwokatów.

Uroczystość odbyła się w obecności sztandaru izby, grona znamienitych gości, wśród których byli z ramienia prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej adwokaci: wiceprezes adw. Jacek Trela, sekretarz adw. Krzysztof Boszko, zastępca sekretarza adw. Krzysztof Komorowski, adw. Małgorzata Gruszecka, członek prezydium NRA oraz adw. Anna Ślęzak, członek NRA, a także dziekani ubiegłych kadencji: adw. Andrzej Malicki i adw. Wojciech Krzysztoporski, członkowie ORA we Wrocławiu, oraz ks. Prałat Stanisław Pawlaczek, duszpasterz izby Wrocławskiej.

Przybyli także sędziowie, a wśród nich Andrzej Niedużak, prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Ryszard Pęk, prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz panie wiceprezes Henryka Łysikowska i Jolanta Sikorska, Marcin Sosiński, wiceprezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Tadeusz Szewioła, prezes zarządu IUSTITIA (odział we Wrocławiu), a także Katarzyna Boć-Orzechowska, prokurator okręgowy, prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, prorektor Politechniki Wrocławskiej oraz wielu znakomitych gości.

W uroczystości uczestniczyli adwokaci – patroni i wykładowcy, w tym Krzysztof Zuber, były kierownik szkolenia aplikantów adwokackich, a także rodziny i osoby bliskie ślubującym.

Adw. Barbara Józefowicz-Olczyk, która poprowadziała uroczystość ślubowania, zwróciła uwagę na zobowiązanie wobec sztandaru izby. Przypomniała, że jego płaty odwołują się do tradycji – przez hipotetyczny portret XIII-wiecznej Pani tej Ziemi Św. Jadwigi, oraz nowoczesności – poprzez charakterystyczne ujęcie plastyczne orła, symbolu Państwa. Ujęcia to, wraz z napisem w otoku „Prawo Ojczyzna Honor”, stało się godłem Adwokatury Polskiej. Zauważyła, że dla adwokatów wartością ostateczną jest sztandar i zobowiązanie do przestrzegania ujętych w Kodeksie Etyki Adwokackiej zasad.

Odczytane zostały gratulacje i życzenia dla ślubujących adwokatów, w tym adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA.

Oprawę stanowiła muzyka Mozarta i Vivaldiego w wykonaniu kwartetu smyczkowego absolwentów Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Okolicznościowy wykład wygłosił adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, poruszając w nim m.in. kluczowe dla Adwokatury zagadnienia, takie jak rzetelność, profesjonalizm oraz szacunek dla praw i godności drugiego człowieka.

Po wykładzie, adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA zaprosił nowych członków Palestry na podium auli w celu odebrania ślubowania. Młodzi adwokaci podpisali protokoły ślubowania, przyjęli osobiste gratulacje od dziekana, a także otrzymali upominki od wydawnictw: Wolters Kluwer, CH Beck i Lexis Nexis.

W sposób szczególny wyróżniono ośmioro adwokatów, którzy uzyskali najwyższe lokaty: Mirelę Biedę, Joannę Nowak, Filipa Podsiadło, Łukasza Buczko, Pawła Dopierałę, Michała Frąckowiaka, Katarzynę Pawłowską, Pawła Razowskiego.

Następnie dziekan adw. Andrzej Malicki wygłosił wykład na temat etyki adwokackiej, cytując dla podkreślenia tez i wniosków, poglądy etyków.

Adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA, złożył ślubującym najserdeczniejsze gratulacje i życzył powodzenia w przyszłej pracy oraz podziękował obecnym za przybycie. Adw. Leszek Rojek, sekretarz ORA, zaprosił na mszę świętą w intencji młodej Palestry do kościoła NMP na Piasku oraz na pielgrzymkę do Częstochowy na Dni Skupienia Prawników 5 października 2013 r.

- Piękno adwokackiej przygody polega na tym, że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania – co do wyzwań, które przed nami staną – powiedziała na zakończenie adw. Barbara Józefowicz-Olczyk.

Ton wszystkich wypowiedzi zwrócony był ku wymaganiom etycznym Adwokatury. Profesjonalizm, rzetelność, najwyższa zawodowa staranność, stałe dokształcanie się w zawodzie będą zawsze pochodną przestrzegania zasad etyki.

adw. Barbara Józefowicz-Olczyk

Członek ORA we Wrocławiu


Zobacz zdjęcia

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email