Izba wielkopolska wybrała nowe władze adwokatury

23.09.2013

Adw. prof. UAM dr hab. Maciej Gutowski będzie pełnił funkcję dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu – tak zadecydowali wielkopolscy adwokaci podczas zgromadzenia izby 21 września br.

Adwokaci wybrali również prezesa Sądu Dyscyplinarnego, którym po raz kolejny został adw. Krzysztof Degórski oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Tę funkcję sprawować będzie adw. Renata Nowakowska.

Poniżej przedstawiamy pozostałe wyniki wyborów.

Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu:

1. adw. Andrzej Reichelt

2. adw. Bernard Rozwałka

3. adw. Tomasz Jachowicz

4. adw. dr Ewa Habryn

5. adw. Adam Swoboda

6. adw. Wojciech Celichowski

7. adw. Katarzyna Golusińska

8. adw. Tomasz Guzek

9. adw. Cezary Nowakowski

10. adw. Marek Woźnicki

11. adw. Antoni Dynowski

12. adw. Michał Pankowski

13. adw. Monika Małecka

14. adw. Krzysztof Szkurat

15. adw. Maciej Loga

Z-cy członków ORA:

1. adw. Marek Matyjaszczyk

2. adw. Wojciech Wiza

3. adw. Andrzej Zielonacki

4. adw. Mirosław Konenc

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Poznaniu:

1. adw. Przemysław Gaj

2. adw. dr Piotr Binas

3. adw. Paweł Żywiecki

4. adw. Halina Krzyżanowska

5. adw. Małgorzata Zielonacka

6. adw. Maciej Michałek

7. adw. Małgorzata Hoffmann-Kapciuk

8. adw. Grzegorz Urbanowicz

9. adw. Marian Gulcz

10. adw. Jacek Pankiewicz

11. adw. Jacek Radzicki

12. adw. Wojciech Pawlak

13. adw. Zbigniew Staszczyk

14. adw. Marian Robaszyński

15. adw. Jacek Andrzejewski

16. adw. Marek Czemplik

17. adw. Marek Buszyński

18. adw. Zuzanna Michałek - Strzelewicz

19. adw. Władysław Osiński

20. adw. Leszek Kruszwicki

21. adw. Adam Bajon

22. adw. Marian Wojnarowski

23. adw. Stanisław Godlewski

24. adw. Benedykt Przybył

Z-cy członków Sądu Dyscyplinarnego:

1. adw. Włodzimierz Łasiński

2. adw. Paweł Bugaj

3. adw. Mirosław Maciejewski

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. adw. Aleksandra Łuczak

2. adw. Maria Sterczewska

3. adw. Elżbieta Borys

4. adw. Maria Sajdak

5. adw. Paweł Filipiak

6. adw. Anna Kozłowska – Goździk

Z-cy członków Komisji Rewizyjnej:

1. adw. Renata Szymczak – Kondrat

2. adw. Witold Kropidłowski

Panu Dziekanowi oraz wszystkim nowo wybranym do władz izby serdecznie gratulujemy.

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email