Izba warszawska solidaryzuje się z prawnikami Turcji

04.08.2016

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przyjęła uchwałę, w której wyraża swoje zaniepokojenie sytuacją sędziów i prokuratorów w Republice Turcji. Przyłącza się także do apelu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, skierowanego do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) o podjęcie zdecydowanych działań, mających na celu ochronę praw człowieka w Turcji. 

Uchwała nawiązuje do wydarzeń z lipca br. W Turcji zawieszono w wykonywaniu czynności 2,7 tys. sedziów oraz prokuratorów, a dziesiątki z ich zostało pozbawionych wolności bez zapewnienia standardów sprawiedliwego procesu, tj. m.in. uniemożliwiając skorzystanie z prawa kontaktu z obrońcą oraz osobami bliskimi. 

ORA w Warszawie solidaryzuje się ze stanowiskiem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, wyrażonym w uchwale z 19 lipca 2016 r. i przyłącza się do apelu skierowanego do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) o podjęcie zdecydowanych działań, mających na celu ochronę praw człowieka w Turcji i objęcie monitoringiem stanu bezpieczeństwa tureckich adwokatów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. 

(zobacz uchwałę Prezydium NRA)

(zobacz uchwałę ORA w Warszawie z 20 lipca br.)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email