Izba w Bielsku-Białej ma nową siedzibę

07.12.2012

W piątek, 30 listopada, wielomiesięczny trud pozyskania, a następnie adaptacji nowego lokalu ORA w Bielsku-Białej przy ulicy 3 Maja 19, zaowocował radością wszystkich Koleżanek i Kolegów oraz znakomitych gości, zaproszonych na uroczystość poświęconą temu wydarzeniu.

Oprócz samych gospodarzy tego uroczystego wieczoru: członków samorządu naszej Izby, adwokatów szczególnie dla Izby zasłużonych, adwokatów i aplikantów angażujących się w prace samorządu oraz pracowników ORA, uroczystość uświetniła obecność zacnych gości, wśród których znaleźli się Pani Prokurator Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, Panowie Prezesi tutejszych: Sądu Okręgowego oraz Sądu Rejonowego, a także przedstawiciele władz Adwokatury, z Prezesem NRA Panem Andrzejem Zwarą oraz Panami Dziekanami Rad: katowickiej, krakowskiej oraz opolskiej. W niezwykle sympatyczną atmosferę wieczoru znakomicie wpisał się swym repertuarem, błyskotliwym dowcipem oraz maestrią wykonywanych utworów - bard, wodzirej i gawędziarz w jednej osobie - Alosza Awdiejew. Koncert tego wybitnego artysty zwieńczony potrójnym bisem, zakończony został owacjami na stojąco.

Nowy lokal posiada naprawdę piękne pomieszczenia i - co najważniejsze - zaspakajać on będzie potrzeby szkoleniowe naszej Izby.

Adw. Jerzy Stworzewicz

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej

W Bielsku-Białej

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email