Izba toruńska w obronie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego

30.12.2015

Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu stanowczo sprzeciwia się ingerencji władzy wykonawczej i ustawodawczej w działanie władzy sądowniczej, podważaniu autorytetu Trybunału Konstytucyjnego jako instytucji powołanej do strzeżenia praworządności  praw i wolności obywatelskich. Takie stanowisko izba toruńska zawarła w uchwale z 17 grudnia br. 

Nie do zaakceptowania jest również dążenie organów do tego niepowołanych do uzurpowania sobie kompetencji do orzekania o konstytucyjności aktów normatywnych.

Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu popierając dotychczasowe stanowiska i postulaty wyrażane przez organy Adwokatury jednocześnie apeluje do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP o podjęcie działań zmierzających do zakończenia obecnego kryzysu konstytucyjnego.

 

(czytaj uchwałę ORA w Toruniu)


Tagi: ORA, trybunał, uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email