Izba opolska w ramach protestu nie przekazała list obrońców z urzędu

04.08.2015

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu wstrzymała przekazanie do właściwych prezesów sądów wykazów obrońców z urzędu. To forma akcji protestacyjnej Palestry Opolskiej wobec braku realizacji przez Ministra Sprawiedliwości uzasadnionych postulatów Adwokatury, zmierzających do urealnienia stawek wynagrodzenia za świadczoną przez adwokatów pomoc prawną. 


(czytaj informację z izby opolskiej)


Tagi: protest

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email