Izba łódzka ma 73 nowych adwokatów

09.07.2018

73 egzaminowanych aplikantów adwokackich z Izby Łódzkiej, którzy w marcu tego roku ukończyli egzamin zawodowy z pozytywnym wynikiem, złożyło 6 lipca 2018 roku ślubowanie adwokackie. Uroczystość odbyła się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi.

Bohaterów tej uroczystości wraz z osobami towarzyszącymi i patronami oraz honorowych gości przywitali prowadząca adw. Justyna Kopałka-Siwińska oraz dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański, który wyraził nadzieję, iż te chwile aplikanci zapamiętają na całe życie i u kresu drogi zawodowej wspomną je ciepło. - Ta uroczystość  jest niepowtarzalna, gdyż jesteście jedynym rocznikiem, który składa ślubowanie w rocznicę 100-lecia istnienia nowożytnej adwokatury i 100-lecia istnienia Państwa Polskiego. To powinno budować w Was poczucie dumy - powiedział Dziekan. - Marszałek Piłsudski, ojciec polskiej niepodległości i ojciec polskiej adwokatury swoim dekretem dał wyraz uznania i docenienia roli ustrojowej i państwowotwórczej adwokatury. Wiedział, że demokratyczny porządek prawny państwa nie może być budowany bez niezależnej i samodzielnej adwokatury. Pozostańcie wierni słowom roty adwokackiej, a wtedy będziecie w sposób godny, profesjonalny i etyczny wykonywali zawód, czyli  nieśli pomoc prawną potrzebującym jej i służyli prawu – podkreślał.

Podczas uroczystości odczytano listy gratulacyjne od prezesa NRA adw. Jacka Treli, pana Witolda Stępnia i prokuratora regionalnego pana Jarosława Szuberta.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali: Wojewoda Łódzki pan Zbigniew Rau oraz przedstawiciel NRA adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA. - To niewątpliwie święto adwokatury. Życzę Państwu, abyście na swojej drodze mieli możliwość uczestniczenia w cudzie sprawiedliwości. Życzę abyście w przeszkodach odnajdywali Państwo wyzwania i naukę na przyszłość - mówiła Pani Mecenas.

Głos zabrał również SSA pan sędzia Tomasz Szabelski, który życzył zebranym: Pamiętajcie o etosie, lecz również o sumieniu. Te dwie rzeczy są najistotniejsze. Życzę Wam, abyście czerpali satysfakcję z wykonywanego zawodu.

Aplikanci wypowiedzieli uroczyście słowa Roty Ślubowania: Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.

Po oficjalnym ślubowaniu adwokackim, złożonym przed Dziekanem i Okręgową Radą Adwokacką, nastąpiła uroczystość obłóczyn.

Spośród wszystkich ślubujących, podczas uroczystości nagrodzono osoby, które uzyskały najlepsze wyniki z egzaminu adwokackiego.  Nagrodami zostali wyróżnieni adw. Ewa Stec Janeta, adw. Daria Słobodzian oraz adw. Mariusz Pongowski.

W imieniu ślubujących młodych adwokatów podziękowanie złożyli starości rocznika ślubujących adw. Marta Wieczorek i adw. Tomasz Gołębiowski.

- Niedługo rozpoczniecie piękny, lecz arcytrudny zawód. Dziś jednak świętujcie!– zakończył uroczystość Dziekan adw. Jarosław Zdzisław Szymański.

Zgodnie z tradycją na zakończenie uroczystości zaproszono wszystkich ślubujących do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Witamy nowych adwokatów Izby Łódzkiej Anno Domini 2018!


Tagi: ślubowanie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email