Izba krakowska poparła inicjatywę publikacji o warszawskich adwokatach

08.04.2013

Adw. Stanisław J. Jaźwiecki przygotował wystąpienie w imieniu Zespołu Historycznego ORA w Krakowie w sprawie apelu Koła Seniorów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie o upamiętnianie działalności adwokatów w okresie okupacji 1939-45 oraz czasach PRL-u do 1989 r.

Poniżej publikujemy treść wystąpienia adw. Stanisława J. Jaźwieckiego.

Opublikowany w „Palestrze” nr 1-2/2013 na str. 316 apel Koła Seniorów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie do Koleżanek i Kolegów – Członków Izby Warszawskiej o nadsyłanie różnej dokumentacji oraz wspomnień dotyczących historycznej sytuacji i działalności Adwokatury warszawskiej w okresie okupacji 1939-1945 oraz w okresie PRL do 1989 roku zasługuje ze wszechmiar na uwagę i poparcie. Istotnie odczuwa się potrzebę ocalenia od zapomnienia działań adwokatów w powyższym okresie, z możliwością wykorzystania zgromadzonej dokumentacji czy to w formie opracowania książkowego czy przekazania do np. Muzeum Adwokatury. Dotyczy to oczywiście nie tylko Adwokatury warszawskiej, ale również odniesienia do pamięci o wydarzeniach przeszłych, związanych z terenem innych Izb adwokackich w kraju i o tyle wiadomość o zamierzeniach Koła Seniorów jest cenna. Na tle wspomnianego komunikatu należy ją rozumieć jako możliwość przyłączenia się do akcji w zakresie wiedzy i pamięci dotyczącej wydarzeń na terenie Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Nie ujmując nic autorom szeregu opracowań, dotyczących omawianego okresu, których prace były i są publikowane w „Palestrze”, można zauważyć, iż wciąż mamy do czynienia z nie do końca zbadanymi przypadkami udziału adwokatów w ważnych historycznie wydarzeniach. Takimi przesłankami kierował się Zespół Historyczny przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, który od około siedmiu lat dąży do zgromadzenia wiedzy o poszczególnych Koleżankach i Kolegach. Podjęte prace w celu utrwalenia niektórych przynajmniej postaci z terenów Krakowskiej Izby Adwokackiej zaowocowały wydaniem zestawu ponad 70-ciu biogramów w książce pt. „Palestra Krakowska w służbie Ojczyźnie“. Dotyczy ona właśnie okresu 1939-1945. Wydana w 2012 r. jako księga pamięci adwokatów pod redakcją prof. dra hab. Stanisława Grodziskiego stanowi pierwszą dokumentację działalności tego Zespołu Historycznego – żeby tak powiedzieć – wyprzedzającą nieco inicjatywę Koła Seniorów Warszawskiej Izby Adwokackiej. Zastosowanie wszelkich ewentualnych kryteriów krytycznych względem tego wydawnictwa nie pozbawia go zasadniczej wartości związanej z udokumentowaniem działalności adwokatów Izby Krakowskiej w służbie Ojczyźnie. Warto zwrócić uwagę na relację z działalności Zespołu Historycznego autorstwa jego przewodniczącego adw. Ryszarda Łady-Brodowskiego umieszczoną na końcu omawianej pozycji. Starania ORA w Krakowie zmierzały do tego, aby wydawnictwo to dotarło do wszystkich kręgów adwokackich.

Obecnie wspomniany Zespół przystąpił do opracowania biogramów adwokatów, których działalność zaznaczyła się w latach od 1945 do 1989. Wstępnie uznane zostało, że przyszłe wydawnictwo będzie miało charakter bardziej słownika. Zespół Historyczny skupił się na opisaniu postaw i działalności adwokatów, także do dziś wykonujących zawód.

Należy przypomnieć, że powstałe przed kilkunastu laty z inicjatywy adw. Aurelii Mikulińskiej-Korczyńskiej muzeum dokumentujące pozaprofesjonalną działalność adwokatów oraz uzyskane przez nich odznaczenia jest istotnym uzupełnieniem obrazu adwokatury krakowskiej, także z okresu zniewolenia Polski (1939-1989). Muzeum to w ostatnim czasie uzyskało możliwość ekspozycji w pomieszczeniach Klubu Adwokatów przy ul. Sławkowskiej nr 1 w Krakowie, a z uwagi na wyjątkową aktywność Klubu Adwokatów stwarza się bardzo dobrą okazję do zapoznawania z prezentowanymi tam materiałami szerokiego kręgu bywalców Klubu, w tym aplikantów adwokackich.

W imieniu Zespołu Historycznego

Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

adw. Stanisław J. Jaźwiecki

Czytaj też: Izba warszawska gromadzi materiały do nowej publikacji

Tagi: ORA, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email