Izba bydgoska przeciwko podważaniu niezależności władzy sądowniczej

27.11.2015

Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy przyjęła 27 listopada uchwałę, w której wyraża sprzeciw wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej działań i wypowiedzi, które podważają autorytet i niezależność władzy sądowniczej. "Zapewnienie realnej ochrony praw i wolności obywatelskich możliwe jest tylko wówczas gdy Sądy i Trybunały Rzeczypospolitej pozostają władzą odrębną i niezależną" - czytamy w uchwale. 


Uchwała nr 02/11/2015
Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy
z dnia 27 listopada 2015 rokuOkręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy wyraża sprzeciw wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej działań i wypowiedzi, które podważają autorytet i niezależność władzy sądowniczej. Zapewnienie realnej ochrony praw i wolności obywatelskich możliwe jest tylko wówczas gdy Sądy i Trybunały Rzeczypospolitej pozostają władzą odrębną i niezależną.
Z głębokim niepokojem obserwujemy wkraczanie organów władzy wykonawczej w sferę merytorycznych rozstrzygnięć procesowych, które zastrzeżone są, z mocy art. 175 ust.1 Konstytucji, do wyłącznej kompetencji sądów.
Za zagrożenie dla konstytucyjnej zasady trójpodziału i równoważenia się władz oraz zasady niezależności władzy sądowniczej uznajemy próby doprowadzenia do unieważnienia dokonanego już wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Z oburzeniem odbieramy wypowiedzi, które bez oparcia w jakichkolwiek materialnych przesłankach, zarzucają poszczególnym przedstawicielom władzy sądowniczej, działanie na zamówienie polityczne, brak kompetencji zawodowych czy też brak bezstronności.
Doceniając znaczenie wolności wyrażania poglądów i rozumiejąc, iż władza sądownicza nie jest wyłączona spod kontroli społecznej, apelujemy by krytyka działań Sądów i Trybunałów dokonywana była w sposób nie prowadzący do niszczenia zaufania społecznego do tychże organów władzy sądowniczej, bez którego nie mogą one wykonywać swych konstytucyjnych zadań.
Pozostajemy w przekonaniu, że niezależnie od posiadanych poglądów i sympatii politycznych, w interesie wszystkich obywateli leży by sprawy dotyczące ich praw i wolności rozpoznawane przez Sądy i Trybunały wolne od wpływów politycznych.


Tagi: ORA, uchwała, Trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email