Integracja i komunikacja - cele dziekana ORA w Warszawie

01.10.2013

Do wyborów startował z hasłem: „Nie bójmy się zmian – realizujmy wspólnie wyzwania”. Integracja środowiska oraz położenie nacisku na komunikację społeczną – to główne dążenia nowego dziekana izby warszawskiej – adw. Pawła Rybińskiego.

W swoim programie adw. Rybiński stawia głównie na poprawę wizerunku adwokatury poprzez organizowanie wydarzeń społecznych, udział w debacie publicznej, stworzenie zespołu dokonującego bieżącej analizy inicjatyw ustawodawczych (nie tylko tych dotyczących bezpośrednio środowiska adwokackiego) i kontakt z organami władzy publicznej – w szczególności ustawodawczej.

Uważa, że obniżenie składek dla adwokatów nie jest panaceum na problemy materialne adwokatów, jednak chciałby ich obniżenia dla osób startujących w zawodzie.

Nowy dziekan Warszawy planuje również reformę systemu doskonalenia zawodowego i szkolenia aplikantów przez wdrożenie nowoczesnych metod kształcenia. Jego zdaniem stworzenie platformy internetowej umożliwiającej stały dostęp do najlepszych wykładowców i materiałów z pewnością ułatwi aplikantom i adwokatom prawidłowy rozwój zawodowy, a szkolenie uczyni efektywnym.

Dziekan Rybiński pragnie również wprowadzić większą transparentność pracy władz izby, poprzez publikację protokołów z posiedzeń rad (z pominięciem kwestii osobowych).

Adw. Paweł Rybiński reprezentuje „młode pokolenie” adwokatów. W 1996 roku ukończył wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Praktykował w kancelarii prawniczej Boyer–Clement w Lyonie, we Francji. Zawód wykonuje od 2002 roku. W ostatniej kadencji był przewodniczącym komisji Sportu przy ORA w Warszawie. Interesuje się historią Warszawy. Wspomaga działania mające na celu propagowanie wiedzy o historii Warszawy. Był współinicjatorem budowy pomnika kolegium „A” Kedywu przy ulicy Czarnieckiego w Warszawie.

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email