In Gremio

28.01.2013

W najnowszym numerze dwumiesięcznika szczecińskich środowisk prawniczych znalazło się wiele tekstów, które zainteresują nie tylko Pomorzan.

Karniści z pewnością przeczytają wywiad z prof. dr hab. Piotrem Kardasem, adwokatem i przewodniczącym Komisji Legislacyjnej NRA. Adw. Piotr Dobrołowicz, redaktor naczelny In Gremio, zadaje profesorowi pytania dotyczące roli obrońcy w postępowaniu przygotowawczym. Krasomówców zaciekawi rubryka pt. „Język na wokandzie”. Tym razem, dr Agnieszka Chudyń wyjaśni zagadnienie dotyczące składni orzeczeń imiennych.

Redakcja podjęła również temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją ustawy zamrażającej płace sędziów na rok. W numerze znajdujemy przedruk informacji ze strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prywatny punkt widzenia natomiast przedstawili: Roman Ossowski, podpisany jako adwokat-marzyciel, oraz Maciej Strączyński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Studentki WPiA US – Patrycja Banach, Sandra Malinowska i Magda Wołoszyk – są autorkami tekstu pt. „Żyli razem długo i szczęśliwie? Nie tym razem – czyli o rozwodzie w Starożytnym Rzymie i polskim prawie cywilnym słów kilka…”. Natomiast Jan Uniejewski, student III roku prawa WPiA US, podzielił się swoimi rozważaniami w 15. rocznicę uchwalenia Konstytucji RP.

Miłośników twórczości Giuseppe Verdiego niewątpliwie zainteresuje tekst biograficzny, który przygotował Marian Szabo, sędzia sądu Okręgowego w Szczecinie w stanie spoczynku.

Życzymy przyjemnej lektury.

Tagi: trybunał, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email