III Forum Cywilistyczne - zaproszenie

22.05.2014

Ogólnopolska Konferencja Naukowa III Forum Cywilistyczne ,,Autonomia woli stron w kształtowaniu stosunków cywilnych” odbędzie się 6 czerwca w Krakowie.

Na Forum zaprasza Ośrodek Badawczy Adwokatury wraz z Sądem Apelacyjnym w Krakowie i Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie


 Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00 w auli  im. S. Wyspiańskiego PWST w Krakowie, ul. Straszewskiego 21 – 22. Otworzy ją prof. dr hab. Piotr Kruszyński, dyrektor OBA oraz Krzysztof Sobierajski, prezes Sądu Apelacyjnego.


W programie przewidziano dwa panele. W pierwszym poruszane będą tematy: "Kształtowanie treści umów obligacyjnych - czy istnieją granice odstępstw od rozwiązań systemowych", "Warunkowe czynności prawne i ochrona warunkowego prawa", "Wady oświadczenia woli - kształtowanie skutecznych zarzutów". Zaś w drugim rozważane będą następujące zagadnienia: "Wykorzystanie powództwa o ustalenie z art. 189 kpc w stosunkach umownych", "Czy istnieją granice ciężaru ryzyka profesjonalisty w zakresie wykładni postanowień umowy?", "Naruszenie treści umowy spółki przez działania i jednostronne oświadczenia wspólników - bezskuteczność czy nieważność, instrumenty ochrony wspólników".


Forum zamknie prof. dr hab. Andrzej Kubas. Na koniec, o godz. 16.00 przewidziano koncert muzyki kameralnej w Klubie Adwokatów im. adw. Janiny Ruth Buczyńskiej w Krakowie przy ul. Sławskowskiej 1.

W ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego adwokatów uczestnictwo w konferencji umożliwia otrzymanie 6 punktów.

Prosimy o poinformowanie o uczestnictwie w konferencji elektronicznie na adres koordynator.oba@nra.pl lub telefonicznie 534-870-616  do 4 czerwca 2014 roku.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Plakat III Forum Cywilistycznego

 

Tagi: ORA, OBA, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email