I Europejska Konferencja Praw Człowieka w Łodzi - zaproszenie

05.05.2014

„Adwokatura jako jedno z podstawowych ogniw systemu przestrzegania praw człowieka w rodzących się demokracjach” to temat konferencji, na którą zaprasza Naczelna Rada Adwokacka we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi i Katedrą Prawa Karnego Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego. Odbędzie się ona 15 maja w Instytucie Europejskim w Łodzi.

Organizatorzy przewidzieli trzy panele tematyczne, podczas których zaproszeni goście wygłoszą dwudziestominutowe referaty poświęcone problemom przestrzegania praw człowieka. Udział w konferencji potwierdzili m.in.: Jacek Saryusz-Wolski, Deputowany do Parlamentu Europejskiego, Lidia Izowitowa Pawłowna, przewodnicząca Narodowej Rady Adwokatów Ukrainy, prof. dr hab. Krzysztof Indecki – kierownik Katedry Prawa Karnego Międzynarodowego UŁ oraz adw. prof. dr hab. Justyna Jurewicz.

Sala, w której obywać się będą wykłady umożliwia tłumaczenie symultaniczne. Panele kończyć będą otwarte dla wszystkich dyskusje.

Wspomnieć należy, iż w związku ze zdarzeniami na Ukrainie, Adwokatura Polska, powołana w myśl przepisu art. 1 ust. Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze do "(...) współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich(...)" podjęła szereg działań służących ochronie praw człowieka. Jedną z takich inicjatyw, obok podjętej przez Naczelną Radę Adwokacką (NRA) uchwały potępiającej łamanie praw człowieka na Ukrainie, wysłania misji przedstawicieli-obserwatorów NRA na Ukrainę, przekazania do CCBE pisma sygnowanego przez Prezesa NRA, zawierającego apel o zajęcie stanowiska w przedmiocie łamania praw człowieka na Ukrainie, czy świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy, jest organizacja tej konferencji.

W konferencji planowany jest udział m.in. przedstawicieli doktryny prawa oraz reprezentantów samorządów adwokackich z Polski i pozostałych krajów Europy. Pozwoli to na wymianę doświadczeń w zakresie ochrony praw człowieka, w szczególności na płaszczyźnie zapisów wynikających z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Konferencja rozpoczyna cykl corocznych spotkań poświęconych problematyce przestrzegania praw człowieka. Wydaje się, że w obecnej sytuacji, w jakiej znalazła się Europa, inicjatywa taka jest ze wszech miar godna naśladowania.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi,  Jacek Saryusz-Wolski,deputowany do Parlamentu Europejskiego, Instytut Europejski w Łodzi i Centrum Europejskie Natolin.

Konferencja odbędzie w Instytucie Europejskim w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 262/264, początek o godz. 10.00.

Informacji udziela adw. Jarosław Szczepaniak (e-mail: jasz@advocatus.pl; tel. 602124337) 

Tagi: człowieka, ORA, zaproszenie, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email