I Bal Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Lublinie

01.02.2017

Z inicjatywy samorządu aplikantów adwokackich i przy wsparciu finansowym Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie 27 stycznia 2017 r. odbył się I Bal Aplikantów Izby Adwokackiej w Lublinie. 

Goście, którzy licznie przybyli (ponad 150 osób), bawili się w hotelu In Between. Bal otworzył adw. Stanisław Estreich, dziekan  ORA w Lublinie. Uczestników powitali też organizatorzy balu: apl. adw. Paweł Olszak, przewodniczący samorządu aplikantów i apl. adw. Wioleta Bojar. W imieniu adw. Jacka Treli, prezesa NRA, życzenia szampańskiej zabawy przekazał adw. Bartosz Przeciechowski, członek NRA. Po części oficjalnej aplikanci ruszyli na parkiet. Tańce i pląsy przy doskonałej muzyce trwały do rana. Wszystkim dopisywał humor, a wesoła atmosfera sprzyjała wyśmienitej zabawie.   

Należy mieć  nadzieję, że  ta inicjatywa zapoczątkuje tradycję balów  i wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń  w lubelskiej Izbie, stanowiąc możliwość  zintegrowania środowiska aplikanckiego.

apl. adw. Paweł Olszak

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email