Głos śląskich adwokatów w sprawie OFE

09.08.2013

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła uchwałę, w której zwraca się z apelem do ustawodawców o poszanowanie konstytucyjnych zasad ochrony własności, prawa dziedziczenia oraz prawa obywatela do zabezpieczenia społecznego w związku z prezentowanymi publicznie założeniami reformy otwartych funduszy emerytalnych.

- Niektóre z proponowanych zmian (np. likwidacja OFE, niemożność dysponowania środkami na wypadek śmierci) odwracają reguły reformy emerytalnej, która zakładała gromadzenie przez obywateli w otwartych funduszach emerytalnych części środków na przyszłą emeryturę, podlegających dziedziczeniu w razie ich śmierci. – czytamy w uchwale z 8 sierpnia 2013 r.

Zdaniem śląskich adwokatów, przedstawiane rozwiązania stoją w sprzeczności z ochroną praw nabytych, własności i dziedziczenia.

Czytaj uchwałę

Tagi: ORA, uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email