Gdański Kwartalnik Adwokacki

23.05.2013

W 30. numerze magazynu pomorskiej izby adwokackiej przeczytamy m.in. wywiad z adw. Włodzimierzem Wolańskim, artykuł dotyczący etymologii słów „mecenas” i „mecenat”, oraz tekst na temat mediacji.

Numer otwierają życzenia od adw. Jerzego Glanca, dziekana ORA w Gdańsku, dla adw. Włodzimierza Wolańskiego, który w marcu br. ukończył 80 lat. Rozmowę z mecenasem – dziekanem ORA w Gdańsku w latach 1995-2001 – przeprowadził adw. Sebastian Sykuna. W wywiadzie adw, Włodzimierz Woliński odpowiedział m.in. na pytanie dotyczące przygotowania do zawodu adwokata. – Moje obawy budzi fakt wielości aplikantów będących pod patronatem jednego adwokata. Czasami może prowadzić to do niebezpieczeństwa braku czasu na odpowiednie przygotowanie ich do zawodu. Kiedyś adwokat mógł mieć co do zasady jednego lub co najwyżej dwóch aplikantów. Dawało to lepszą możliwość przygotowania do zawodu. – powiedział.

Ponadto, felieton „A gdzie zasady…?” przygotował adw. Dariusz Strzelecki, natomiast autorem artykułu pt. „Mecenas i mecenat – potrzebne społeczeństwu?” jest adw. Zygmunt Tylicki.

W kwartalniku znajdziemy także sprawozdanie z pierwszego zawodowego szkolenia dla adwokatów w celu nadania uczestnikom uprawnień zawodowego mediatora oraz teksty dotyczące korzyści z mediacji, jej zasad oraz przebiegu.

W magazynie nie zabrakło sprawozdań z izbowych wydarzeń integracyjnych – XXVIII Balu Adwokackiego oraz spotkania karnawałowego w stylu orientalnym.

Życzymy przyjemnej lektury.

 

 

 

Tagi: ORA, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email