ELSA podsumowała kolejny rok działalności

29.06.2015

Jak co roku Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA zorganizowało uroczystą Galę dla podsumowania kadencji zarządu za 2014/2015 r. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.

Gala odbyła się 26 czerwca w Sali im. Adw. Krajewskiego w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Poprowadziły ją Andżelika Woźniak i Dominika Bielska z ELSA Poland, które witając gości podziękowały  adw. Pawłowi Rybińskiemu, dziekanowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie za udostępnienie sali i współpracę przy zorganizowaniu gali.

Pierwszym punktem programu było sprawozdania za kadencję 2014/2015, które przedstawił ustępujący prezes zarządu ELSA Poland Paweł Podjacki.

(zobacz prezentację)

Ciekawe były wyniki badań, prowadzonych przez ELSĘ w środowiskach studenckich. Nadal największym zainteresowaniem cieszy się prawo cywilne, a wśród najatrakcyjniejszych dla studentów zawodów prawniczych wymienia się adwokaturę i radcostwo. Co trzeci student po ukończeniu prawa chce zdawać na aplikację adwokacką bądź radcowską. Studenci prawa im bliżej są ukończenia studiów, tym krytyczniej oceniają satysfakcję ze studiów.

Odnośnie praktyk zawodowych studenci potwierdzali, że są w stanie poświęcać od 9 do 20 godzin tygodniowo na praktyki zawodowe. Wydaje się to być cenną informacją dla pracodawców czy kancelarii prawnych prowadzących program praktyk studenckich.

(zobacz wyniki badań)

Andżelika Woźniak przedstawiła wyniki ankiet na temat rozpoznawalności kancelarii oraz najlepszych pracodawców dla absolwentów prawa. Badania potwierdziły też wysoką  rozpoznawalność ELSA.

W kolejnym punkcie programu gali prezes ELSA Paweł Podjacki wręczył nagrody i wyróżnienia dla partnerów ELSA Poland. Najlepszym pracodawcą został Ernst & Young i Ernst & Young Legal.

Prezes Podjacki podziękował za wsparcie inicjatyw ELSA.

Naczelna Rada Adwokacka otrzymała szczególne podziękowania za stałe wsparcie ELSA Poland. Adw. Bartosz Grohman w krótkim przemówieniu podziękował zarządowi ELSA Poland za wyróżnienie i za  efektywną współpracę, pogratulował osiągnięć i życzył dalszych sukcesów w nowej kadencji 2015/2016. Zadeklarował, że Naczelna Rada Adwokacka nadal będzie wspierać inicjatywy ELSA Poland.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email