„Dziękujemy za wolność” obrońcom politycznym

25.11.2014

Dwunastu krakowskich adwokatów zostało odznaczonych medalem „Dziękujemy za wolność”, przyznawanym przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności. Uroczystość poprzedziła premiera filmu dokumentalnego „Czas próby, adwokaci krakowscy - obrońcy w procesach politycznych lat 1981-1989”.Medale wręczyli 21 listopada 2014 r. w Małopolskim Ogrodzie Sztuk adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie oraz Edward Nowak, prezes Stowarzyszenia Sieć Solidarności i przewodniczący Kapituły Medalu „Dziękujemy za wolność”. Wyróżnienie to otrzymali adwokaci: Krzysztof Bachmiński, Zbigniew Dyka, Kazimierz Barczyk, Stanisław Kłys, Andrzej Buczkowski, Zbigniew Cichoń , Marian Sadowski oraz pośmiertnie: adw. Janina Ruth Buczyńska, adw. Stefan Kosiński, adw. Jolanta Ostrowska-Jaźwiecka, Jerzy Ostafil oraz adw. Kazimierz Ostrowski.

Uroczystość rozpoczęli młodzi przedstawiciele krakowskiej palestry: apl. adw. Maria Skotnicka i adw. Cezary Rogula. Gospodarzami wieczoru byli: Edward Nowak oraz adw. Paweł Gieras.

Dziekan Paweł Gieras przywitał gości, wśród których znaleźli się między innymi: Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, Wojciech Grzeszek, przewodniczący Małopolskiej Solidarności, Tadeusz Matusz, wiceprezydent Krakowa, Stanisław Rymar, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, senator Bogdan Klich, poseł Józef Lassota, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, nauki, kultury, samorządów zawodowych oraz ludzie Solidarności. Edward Nowak przywitał prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzeja Zwarę, członków Naczelnej Rady Adwokackiej i adwokatów z całej Polski przybyłych do Krakowa w związku z odbywającymi się w tym czasie IV Dniami Kultury Adwokatury Polskiej.

Występ krakowskiego barda Pawła Orkisza, wprowadził zebranych w atmosferę czasów lat 80-tych. Premiera filmu „Czas próby, adwokaci krakowscy – obrońcy w procesach politycznych w latach 1980 -1989” w reżyserii Pawła Lelity, która miała miejsce zaraz po tym występie, zakończyła się długotrwałymi brawami dla twórców filmu, ale przede wszystkim dla jego bohaterów.

- Pragnę oddać hołd wszystkim prawnikom w naszym regionie oraz w kraju, także tym, którzy już nie żyją, a nawet nie doczekali wolności, oraz tym, którzy w latach ’80 ub. wieku nieśli nam pomoc prawną, podjęli się naszej obrony jako ludzi i obywateli, ale także bronili ideałów i wartości ruchu Solidarność. Pamiętamy o tym i dziękujemy Wam za wolność! - powiedział do nagrodzonych prezes Sieci Solidarności.

Medal „Dziękujemy za wolność” jest wyrazem wdzięczności dla wszystkich, którzy pomiędzy 13 grudnia 1981 r. a 4 czerwca 1989 r. brali udział w tworzeniu wolności, niepodległości i demokracji w Polsce. Medal wręczany jest w uroczystej formie podczas ważnych wydarzeń państwowych, samorządowych lub środowiskowych. Wykonany jest ze stalowej blachy, gdyż idea jego powstania wyszła ze środowiska hutniczego. Na medalu wygrawerowany jest pochód hutników. Autorem projektu jest Jacek Maria Stokłosa. Oprócz medalu Stowarzyszenie ustanowiło także Plakietkę Nagrobną, którą można umieszczać na grobie zmarłych odznaczonych, za zgodą rodziny. Dotychczas medale otrzymali m.in prezydenci: Lech Wałęsa, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski i Ronald Regan, a także adw. Andrzej Rozmarynowicz, adw. Andrzej Tarnawski, prof. Tadeusz Zieliński, Andrzej Sikora i Wiesław Zabłocki.

Z kolei adw. Piotr Ochwat, wicedziekan ORA w Krakowie, odczytał uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej o przyznaniu medalu „Pro Lege et Libertate” adw. Andrzejowi Buczkowskiemu. To najważniejsze wyróżnienie w środowisku prawniczym Krakowa przyznawane jest niezwykle rzadko. Medal wręczyli prezes NRA Andrzej Zwara oraz dziekani ORA w Krakowie adw. Paweł Gieras i adw.Piotr Ochwat.

Prezes NRA adw. Andrzej Zwara w wystąpieniu zwrócił uwagę na wzorce, jakie współcześnie mogą czerpać adwokaci, szczególnie młodzi, z postaw swoich starszych kolegów, którym przyszło służyć w znacznie trudniejszych czasach. Powiedział także, że i dzisiaj nie brakuje przypadków łamania praw człowieka i należy być na to niezwykle wyczulonym.

Adw. Andrzej Buczkowski w imieniu wszystkich nagrodzonych, a także własnym, dziękował za wyróżnienia oraz uroczystą atmosferę. Dziękował także Sieci Solidarności za inicjatywę przyznawania medalu zasłużonym w czasach PRL-u.

Na zakończenie uroczystości dziekan złożył gratulacje odznaczonym i wyraził wdzięczność dla Stowarzyszenia Sieć Solidarności za przyznane medale adwokatom krakowskiej izby adwokackiej.

Po oficjalnych uroczystościach rozpoczął się koncert, w którym wystąpił artysta operowy Przemysław Firek, a po nim młode pokolenie muzyków - Jarosław Dzień oraz zespół wokalno-muzyczny szkoły muzycznej im. F. Chopina w Krakowie.

Odznaczonym adwokatom serdecznie gratulujemy.

Tagi: obrońca, ORA, nagroda

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email