Dziekan stołecznej ORA zawiesił pełnienie swoich obowiązków

31.08.2016
Adw. Grzegorz Majewski zawiesił pełnienie funkcji dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła w dniu 31 sierpnia 2016 r. jednogłośnie następującą uchwałę:

Uchwała ORA w Warszawie z dnia 31.08.2016 roku

W związku z oświadczeniem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Grzegorza Majewskiego z dnia 31.08.2016 r. o wstrzymaniu się z dniem dzisiejszym od wykonywania funkcji Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

1.    Okręgowa Rada Adwokacka przyjmuje oświadczenie Dziekana adw. Grzegorza Majewskiego do wiadomości;
2.    Okręgowa Rada Adwokacka na podstawie § 11 ust.1 i 2 Regulaminu Organizacji i Funkcjonowania Okręgowych Rad Adwokackich powierza pełnienie obowiązków Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej Wicedziekan ORA w Warszawie adw. Katarzynie Gajowniczek – Pruszyńskiej
 
 
 

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email