Dzieci uczestniczyły w procesie świętego Mikołaja

06.12.2018

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu zakończyła tegoroczny projekt edukacyjny, pt. „Adwokaci Izby Adwokackiej w Opolu Pomagają Poznać i Zrozumieć Prawo w Praktyce”. Do tegorocznego projektu Izba zaprosiła Sąd Okręgowy w Opolu, a także Prokuraturę Okręgową w Opolu.

Przedsięwzięcie stanowi konkurs oratorski dla uczniów pt. „Bronię lub oskarżam wybranych bohaterów literackich, których życie postawiło w niełatwej sytuacji – w oparciu o współczesne zasady prawa”, realizowane jest w Opolu z wybranymi szkołami podstawowymi. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży oraz jest wspierane przez nauczycieli i rodziców.

Projekt polega na wskazaniu przez szkoły lektur, z danego okresu historycznego, z których dzieci dokonują wyboru bohaterów literackich, których zachowania można zakwalifikować i ocenić w oparciu o współczesne zasady prawa. W projekcie skupiono się na konwencji klasycznego procesu karnego, w którym konieczny jest udział oskarżyciela i obrońcy. W role procesowe wcielają się uczniowie, którzy wcześniej opowiedzieli się w kwestii potrzeby przedstawienia swojej argumentacji za lub przeciw wybranej postaci literackiej.

Dzieci, w ramach eliminacji szkolnych wygłaszają wstępne mowy obrończe lub oskarżycielskie przed jury, składającym się z sędziów, adwokatów i nauczycieli.

Wyłonione w czasie eliminacji szkolnych dzieci, jako finaliści, rozpoczynają kolejny etap zmagań pod okiem adwokatów z izby opolskiej, którzy prowadzą warsztaty z kodeksu karnego.

W ramach literackiego stanu faktycznego i działań bohaterów lektur, adwokaci wraz z dziećmi przyporządkowują odpowiednią normę prawną, a następnie uczestnicy wykorzystuja je w swoich mowach obrończych bądź oskarżycielskich.

W tym roku w projekt zaangażowali się także aktorzy z opolskiego Teatru Lalki i Aktora, którzy pracowali z dziećmi nad wymową, emisją głosu, gestykulacją.

Przygotowania te doprowadziły uczestników do rozprawy finałowej, która odbyła się w dniu 4 grudnia br. przed Sądem Okręgowym w Opolu.

Wystąpieniom oskarżycielskim i obrończym przysłuchiwali się zawodowi sędziowie, którzy na co dzień orzekają w wydziałach karnych opolskich sądów.

Inscenizacja w pełni odtwarza postępowanie karne przed sądem, biorąc pod uwagę wszystkie elementy procesu, takie jak: zawiadomienie finalistów o rozprawie, wywoływanie rozpraw, wywieszenie wokandy, a w końcu wygłoszenie wyroku wraz z ustnymi motywami przez sąd. Wszystkich uczestników rozprawy obowiązują także urzędowe stroje – togi.

Do roli przeciwników procesowych zaproszono także adwokatów i aplikantów adwokackich z izby opolskiej, którzy byli adwersarzami dzieci w ich wystąpieniach.

W tym roku Izba Adwokacka w Opolu, jako organizator zaskoczyła wszystkich uczestników wywołaniem  sprawy oskarżonego św. Mikołaja, który, zasiadając na ławie oskarżonych, usłyszał zarzuty, między innymi zniszczenia mienia, oszustwa i in. Na szczęście, skuteczny obrońca, którym był adw. Marian Jagielski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu doprowadził do uniewinnienia przez sąd św. Mikołaja.

Wszyscy uczestnicy rozprawy finałowej otrzymali upominki, do których dołączono także nagrodę książkową ufundowaną przez Rzecznika Praw Dziecka, który poparł wydarzenie.

O atrakcyjności tej inicjatywy niech świadczą podziękowania samych uczestników i ich rodziców, którzy podchodzili do organizatorów ze słowami wdzięczności za możliwość uczestniczenia w takim wydarzeniu.

Projekt, oprócz celu edukacji prawnej, uczy dzieci umiejętności budowania wypowiedzi, przekonywania oraz uzasadniania.

Adw. Katarzyna Konowalczuk

 

Tagi: edukacja, ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email