Dni Kultury Adwokatury Polskiej

03.12.2012

W dniach 21-24 listopada br. odbyły się uroczyste obchody Dni Kultury Adwokatury Polskiej połączone z jubileuszem 40-lecia istnienia Klubu Adwokatów ORA w Krakowie. W programie znalazła się m.in. konferencja kierowników szkolenia oraz finał ogólnopolskiego konkursu krasomówczego.

Poniżej przedstawiamy obszerną relację pani prof. dr hab. Teresy Grzybkowskiej.

Biesiada Adwokatów

W Krakowie od 21 do 24 listopada roku  2012 odbyły się   Dni   Kultury Adwokatury Polskiej, pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i jej Dziekana Jana Kuklewicza, a także Komisji Kultury Naczelnej Rady Adwokackiej i jej Przewodniczącego adw. Stanisława Estreicha, w siedzibie Klubu Adwokatów na rogu Rynku i ulicy Sławkowskiej, w kamienicy, w której  w XVIII wieku mieścił się  słynny zajazd Pod Jeleniem. W nim zatrzymał się Johann Wolfgang Goethe przebywając w Krakowie piątego do siódmego września roku 1790. Wielki poeta zwiedził nie tylko Kraków ale  szczególnie zainteresowały go żupy solne w Wieliczce.

Klub Adwokatów, założony przez niezwykłą kobietę,  adwokat   Janinę Ruth Buczyńską działa od  lat czterdziestu. Dla uczczenia, uwielbianej przez środowisko  prawnicze, naukowe, artystyczne pani mecenas, zmarłej w tym roku, nadano Klubowi jej imię, o tym fakcie będzie też przypominał    portret  założycielki, namalowany przez Emilię Ćwieczkowską, młodą absolwentkę  krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Pierwszego dnia  Zjazdu,  w  środę 21 listopada  w auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ulicy Sławkowskiej 17,   prof. dr hab. Ewa Łętowska wygłosiła swoje Uwagi o dysfunkcyjności prawa  w Polsce.  Tego samego dnia wieczorem  uczestnicy mogli posłuchać koncertu w siedzibie Klubu Adwokatów. Na skrzypcach Guarnierego z kolekcji warszawskiej, grała młoda, utalentowana skrzypaczka Aleksandra Kulis, laureatka tegorocznego wrześniowego  konkursu im. Szigetiego w Budapeszcie, która debiutowała w Klubie Adwokackim jako studentka pierwszego roku Akademii Muzycznej w Krakowie .Na fortepianie towarzyszyła jej bardzo kompetentnie  Justyna Danczowska, jedna z nielicznych uczennic Krystiana Zimermmana. Na koncercie była też obecna wielka skrzypaczka prof. Kaja Danczowska. Zabrzmiała Legenda Wieniawskiego, Źródło Aretuzy Szymanowskiego,  a także Sonatę na skrzypce i fortepian  Ravela, którą artystka zachwyciła  jury II etapu XIV Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w 2011 roku. Na zakończenie wieczoru usłyszeliśmy zagraną brawurowo i z ogromnym temperamentem  Fantazję  Pablo Sarasatego,  na tematy z opery Carmen G.Bizeta.

Koncert był poprzedzony   wykładem prof. dr hab. Teresy Grzybkowskiej Wokół krakowskiego Rynku. (Pan Bóg i Kallimach, Neron i Cecylia, a także Jama), będącym pochwałą  Krakowa jako miasta sztuki o europejskim znaczeniu.

Uroczystości jakie odbyły się w Klubie w czwartek, 22 listopada br. i były kontrastowo różne w temperamencie i grze wykonawców. Grało doborowe trio: na skrzypcach Tomasz Tomaszewski , pierwszy koncertmistrz Opery Berlińskiej i Prezes Towarzystwa Beethovenowskiego  w Berlinie, na wiolonczeli  Dorota Imiełowska i na fortepianie Jerzy Tosik- Warszawski.  Tomaszewski na swoim stradivariusie zagrał  w sposób dojrzały i wirtuozowski Sonatę Kreutzerowską Beethovena , a artyści wspólnie wykonali   marsz żałobny z Tra Es-dur Schuberta  i Trio D-mol F. Mendelssohna Bartoliego. Zachwycająco brzmiały tony Stradivariusa w rękach Tomaszewskiego pozwalając na refleksje nad tajemnicą interpretacji dzieła muzycznego. Przed koncertem, wykład  prof. dr hab.  Mieczysława Tomaszewskiego dotyczył kwestii fundamentalnej ,profesor mówił  O pięknie dzieła sztuki .

Trzeciego dnia 23 listopada  od godz.11 toczyły się obrady ogólnopolskiej konferencji szefów szkolenia aplikantów adwokackich.   Wykład prof. dr hab.  Stanisława Waltosia, wieloletniego dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego  Prawnik-zawód czy powołanie?, poprzedził uroczystości   40-lecia Klubu Adwokatów. Tego wieczoru nadano Klubowi imię jego założycielki Janiny Ruth Buczyńskiej,  córki znanego  architekta, wykształconego w Wiedniu, a pochodzącego z  Tarnopola,  Emila Erdheima , po którym patronka odziedziczyła niezawodne poczucie smaku i zmysł estetyczny. Mecenas Kłys wspominał też  jej niezwykłą urodę  i najbardziej autentyczny  wdzięk    świetne poczucie humoru i  przenikliwy umysł i powołanie do obrony bliźniego.

Mecenas Stanisław Kłys, od trzydziestu lat z niezwykłą pasją  i pomysłowością  działa w Klubie Adwokatów, jego miłości do muzyki, szeroko pojętej  sztuki i kultury  zawdzięczamy wykłady i koncerty, spotkania z ludźmi reprezentującymi różne dyscypliny naukowe przypominając o roli inteligencji w życiu społeczeństwa. Kraków zawsze był dumny ze swojej palestry o czym świadczy liczba prezydentów miasta i wielkich darczyńców kultury wywodzących się właśnie ze środowiska prawniczego. To właśnie mecenas Stanisław Kłys  inspiruje  wydarzenia artystyczne  związane z Klubem Adwokatów, jak  powstanie płyty CD z nagranym spektaklem Romana Brandtstaettera, Ja jestem Żyd z Wesela, która to sztuka opowiada przecież o relacjach prawnika z klientem. To właśnie Mecenas Kłys wymyślił i przeprowadził program artystyczny Dni Adwokatury po raz pierwszy w tym roku obchodzone, jego też pomysłem było ich zakończenie 24 listopada występem Piwnicy pod Baranami, najsłynniejszego polskiego kabaretu założonego przez Piotra Skrzyneckiego w 1956 roku, ciągle żywego o wspaniałych tradycjach. Spojrzenie na siebie i życie przez pryzmat kabaretowych tekstów jest czasami bardzo potrzebne, by  nabrać  właściwego dystansu do spraw z pozoru ważnych, a odbitych w lustrze sztuki nabierających właściwych proporcji.

Tego dnia w Klubie Adwokatów o godzinie 10 rano miał miejsce finał ogólnopolskiego konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich.

Uczestnicząc w spotkaniach w Klubie Adwokatów, wszystkich na znakomitym  poziomie artystycznym oraz  intelektualnym, można zadać sobie pytanie czy podobnego typu  wieczory mogą się zdarzyć w innych środowiskach zawodowych, co jak sadzę miałoby wielkie znaczenie dla wzbogacenia ogólnego poziomu życia  kulturalnego ale  również społecznego w Polsce.

 

 

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email