Bydgoscy aplikanci uczestniczyli w rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym

04.12.2014

Aplikanci adwokaccy z izby bydgoskiej wraz z adw. Justyną Mazur, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy 3 grudnia br. mieli okazję przyglądać się rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym w ramach szkolenia aplikantów z zakresu prawa konstytucyjnego.

Sprawa zainicjowana była przez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP w przedmiocie zbadania zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zakresie zezwolenia na poddanie zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianym przy obrządku religijnym związków wyznaniowych żydowskich oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek w pełnym składzie. Rozprawie przewodniczył Prezes TK Andrzej Rzepliński, a sędzią sprawozdawcą była sędzia Maria Gintowt-Jankowicz.

Podczas przerwy w rozprawie, dzięki uprzejmości pracowników Trybunału Konstytucyjnego, aplikanci wzięli udział w szkoleniu dotyczącym wstępnej kontroli prawidłowości skarg wpływających do Trybunału, a w szczególności w zakresie formułowania zarzutów i wymagań formalnych.

Rozprawa, z uwagi na kontrowersyjną tematykę oraz medialny charakter, cieszyła się dużym zainteresowaniem.

apl. adw. Kamila Pejka

apl. adw. Anna Grzanka-Tykwińska

Tagi: ORA, aplikacja, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email