Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego – zaproszenie

14.10.2011

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu przy współpracy z Dziekanem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego dr.hab. prof. nadzw. UW Włodzimierzem Gromskim ma zaszczyt zaprosić na V Konferencję Naukową pt. „Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego”, która odbędzie się dnia 2 grudnia 2011r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.W Konferencji jako moderatorzy i paneliści wezmą udział: • adw. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski – Uniwersytet Jagielloński, były Minister Sprawiedliwości


 • adw. prof. dr hab. Piotr Kardas – Uniwersytet Jagielloński


 • adw. prof. dr hab. Jarosław Majewski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


 • prof. dr hab. Jerzy Skorupka – Sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego


 • Stanisław Zabłocki – Sędzia Sądu Najwyższego


 • adw. dr Jacek Kruk – Komisja Legislacyjna NRA, Izba Adwokacka we Wrocławiu


 • adw. dr Tomasz Razowski – Izba Adwokacka we Wrocławiu


 • adw. prof. dr hab. Andrzej Kubas – Uniwersytet Jagielloński, były Wiceprezes NRA


 • Wojciech Hermeliński – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego


 • adw. Andrzej Zwara – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej


 • adw. dr Monika Strus-Wołos – Członek Naczelnej Rady Adwokackiej


 • prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – Sędzia Sądu Apelacyjnego, Uniwersytet Wrocławski


 • Barbara Kras – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu


 • SSA Andrzej Niedużak – Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu


 • adw. Andrzej Michałowski – Członek Naczelnej Rady Adwokackiej


 • adw. Dariusz Wnuk – Członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu


 • adw. prof. dr hab. Jacek Giezek – Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu


 • adw. Andrzej Malicki – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu
Udział w Konferencji Naukowej jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o dokonanie zgłoszenia udziału w Konferencji do dnia 25 listopada br. przez wypełnienie formularza rejestracji elektronicznej zamieszczonego na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

Tagi: ORA, uniwersytet, zaproszenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email