Adwokaci zielonogórscy o deregulacji i opłatach za pomoc prawną

26.04.2012

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Zielonej Górze przyjęło uchwały w przedmiocie politycznego projektu deregulacji zawodu adwokata, a także obowiązujących opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów niepłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu.

Adwokaci zielonogórscy wyrażają swój sprzeciw wobec rządowych planów deregulacyjnych oraz koncepcji usunięcia art. 17 Konstytucji RP i jednocześnie popierają wszelkie działania Naczelnej Rady Adwokackiej zmierzające do utrzymania wartości ustrojowych adwokatury. – Wolny rynek i konkurencja jako instytucje i instrumenty działalności gospodarczej nie zastąpią adwokaturze gwarancji konstytucyjnych. […]. Podważony zostanie przez to fundament realizacji misji adwokatury zgodnie z interesem publicznym. – czytamy w uchwale nr 1 z 31 marca 2012 r. Adwokaci przekonują, że w swoim sprzeciwie kierują się nie tyle interesami członków adwokatury, co „troską o interesy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich, którzy znajdują się na obszarze polskiej jurysdykcji i mają prawo do tego by uzyskiwali pomoc prawną najwyższej kwalifikacji, wspieraną i gwarantowaną działaniami samorządu adwokackiego”. Uczestnicy Zgromadzenia mają nadzieję, że próby zakwestionowania zgodności z Konstytucją aktualnie obowiązującego prawa o adwokaturze nie uzyskają akceptacji Trybunału Konstytucyjnego.

Uchwała nr 2, natomiast, stanowi sprzeciw adwokatów wobec utrzymania na niezmienionym poziomie stawek minimalnych opłat za czynności adwokackie w wysokości ustalonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. Taki stan rzeczy „godzi nie tylko w interes adwokatów prowadzących sprawy z urzędu, ale w równym stopniu w interes naszych klientów, którzy bardzo często mimo wygrania procesu nie otrzymują zwrotu rzeczywiście poniesionych kosztów” – uważają zielonogórscy adwokaci. W tym kontekście, sprzeciw budzi także rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 lutego 2012 r., zmieniające rozporządzenie z 28 września 2002 r. w części dotyczącej dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia związanego z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztu.

Uchwały zostały podjęte podczas Zwyczajnego Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, które odbyło się 31 marca 2012 r.

czytaj: Uchwała nr 1 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze z 31 marca 2012 r. w przedmiocie politycznego projektu deregulacji zawodu adwokata

czytaj: Uchwała nr 2 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze z 31 marca 2012 r. w przedmiocie obowiązujących opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Tagi: ORA, deregulacja, stawka, uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email