Adwokaci przeciwko podwyższaniu składki ZUS

24.02.2012

Na posiedzeniu 23 lutego b.r., Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła uchwałę w przedmiocie planowanej podwyżki składki ZUS od przedsiębiorców.

Na adwokaturę przerzucono znaczny ciężar obowiązków fiskalnych związanych z ograniczeniem bezrobocia stanowiącego realne zagrożenie dla naszej grupy zawodowej – czytamy w uchwale.

Rządowy projekt zmian systemu wyliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, sprowadzających się do odliczania składki proporcjonalnie do osiągania dochodu przez przedsiębiorcę nie spotkał się z aprobatą katowickich adwokatów. Uzależnienie wysokości składki ZUS od wysokości dochodu uzyskanego przez drobnego przedsiębiorcę trudno określić inaczej niż mianem szykany za inicjatywę i zapobiegliwość wykazywaną w prowadzonej działalności gospodarczej. – tłumaczą adwokaci. Uważają też, że istniejący system deklarowania i naliczania składek przez osoby prowadzące działalność gospodarczą nie wymaga zmian zatem rządowy projekt powinien zostać wycofany.

Czytaj uchwałę ORA w Katowicach z 23 lutego 2012 r.

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email