Adwokaci i lekarze o zmianach dotyczących biegłych sądowych

04.09.2013

Z inicjatywy adw. Romana Kusza, dziekana ORA w Katowicach oraz dr Jacka Kozakiewicza, prezesa Śląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona ocenie funkcjonowania instytucji biegłego lekarza w polskim procesie oraz projektowi ustawy o biegłym sądowym.Przedmiotem konferencji była w szczególności refleksja nad funkcjonowaniem instytucji biegłego w kontekście jego trybu ustanawiania, weryfikacji kandydata na biegłego, wpisu i skreślenia z listy biegłych oraz przedstawienie rozwiązań zmierzających do poprawy jakości pracy biegłych, zarówno w zakresie poziomu wydawanych opinii jak i czasu ich opracowywania.

W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości  reprezentowani przez: sędziego Wojciecha Hajduka, podsekretarza stanu, sędziego Waldemara Szmidta, dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, sędziego Karola Dałka, zastępcę dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, sędziego Dawida Höhna, z Departamentu Sądów i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości oraz Krzysztofa Sadowskiego, głównego specjalistę w Departamencie Prawa Cywilnego. Samorząd lekarski reprezentowali dr Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach, dr Ryszard Szozda oraz dr Tadeusz Urban. Przybyli również sędzia Roman Sugier, prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sędzia Jacek Gęsiak, prezes Sądu Okręgowego w Katowicach, sędzia Marcela Faska-Jagła, wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach, sędzia Ewa Dawczak - Schaefer, wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach, a także Dorota Wacławowicz, z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz przedstawiciele Prokuratury Apelacyjnej i Okręgowej w Katowicach - prokurator Mirosław Tracz i prokurator Barbara Miarka. Prowadzącym spotkanie był adw. prof.  Piotr Kardas, przewodniczący komisji legislacyjnej przy NRA.

Konferencja cechowała się niezwykłą rzeczowością i konstruktywnością. Uczestnicy prezentowali nie tylko ocenę aktualnej sytuacji i propozycji zawartych w projekcie, ale sami rzeczowo formułowali wnioski i proponowali rozwiązania. Przedstawiciele z ministerstwa sprawiedliwości odnosili się do wszystkich propozycji z wielką otwartością do stawianych propozycji. Nieoceniona zasługa w powodzeniu konferencji leży po stronie moderatora - pana profesora Piotra Kardasa. To właśnie jego perfekcyjne wyprowadzanie wniosków i konkluzji w dyskusji stanowi o tak dobrym efekcie spotkania. Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, iż brak jest przeciwwskazań aby już dziś spróbować wdrożyć propozycję samorządu lekarskiego, który chce włączyć się aktywnie i pomóc w funkcjonowaniu w praktyce instytucji biegłego - lekarza w procesie. Wnioski i propozycje uczestników debaty zostaną przedstawione w odrębnym komunikacie. 

Tagi: ORA, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email