Adwokaci dołączają do protestów przeciwko ACTA

27.01.2012

Adwokaci Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach uważają, że porozumienie ACTA jest zbyt ogólne i niejasne, i może prowadzić do istotnych ograniczeń wolności słowa oraz nadmiernej ingerencji w prawa jednostki.

26 stycznia Rada podjęła uchwałę, w której wyraziła zaniepokojenie w związku z podpisaniem przez Polskę umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi – ACTA.

- Przepisy prawa mające zapewnić ochronę własności intelektualnej, muszą godzić pożądaną skuteczność, z zapewnieniem poszanowania praw i swobód obywatelskich, w przeciwnym razie mogą naruszać zasady demokratycznego państwa prawa – czytamy.

Adwokaci zwracają uwagę na okoliczności podpisania dokumentu. Porozumienie nie zostało poddane konsultacjom społecznym, w tym nie zostało zaopiniowane przez środowiska zajmujące się ochroną wolności słowa, praw i swobód obywatelskich.

Adwokaci, powołując się na swój ustawowy obowiązek ochrony praw i wolności obywatelskich oraz kształtowania i stosowania prawa, wzywają polski Rząd i eurodeputowanych do poddania porozumienia ACTA szerokiej debacie publicznej.

Czytaj uchwałę ORA w Katowicach

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email