Adw. Sławomir Krześ został dziekanem izby wrocławskiej

06.10.2020

W dniach 2, 5 i 6 października odbyło się zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze izby adwokackiej we Wrocławiu. Zgromadzenie zostało przeprowadzone w  trybie hybrydowym.  

Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu został adw. Sławomir Krześ, prezesem Sądu Dyscyplinarnego został adw. Tadeusz Lewicki, z kolei rzecznikiem dyscyplinarnym został adw. Edward Gorzelańczyk, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej adw. Adam Pracławski.

Na Członków  ORA we Wrocławiu zostali wybrani:

Wnuk Dariusz

Rojek Leszek

Razowski Tomasz

Grodziński Olgierd

Kubica-Miłek Ewa

Gerus Jakub

Banaszewska Jadwiga

Wałęcki Jacek

Eisermann Maciej

Józefowicz-Olczyk Barbara

Migaj Piotr

Sikorski Aleksander

Zięba Marcin

Mrozek Kamila

Soroka Piotr

Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury wybrano:

Sławomira Krzesia

Andrzeja Grabińskiego

Jacka Giezka

Leszka Rojka

Edwarda Gorzelańczyka

Andrzeja Malickiego

Annę Ślęzak

Jakuba Gerusa

Jadwigę Banaszewską

Wojciecha Krzysztoporskiego

Olgierda Grodzińskiego

Ewę Kubicę-Miłek

Macieja Eisermann

Jacka Wałęckiego 

Barbarę Józefowicz-Olczyk

Andrzeja Mękala 

Piotra Migaja 

Tadeusza Lewickiego 

Wojmirę Lewicką 

Pawła Mateusza Wójcika 

 

(czytaj sprawozdanie na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu)

Tagi: ORA, wybory, zgromadzenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email