Adw. prof. Gutowski tłumaczy zasady tegorocznych wyborów pionów dyscyplinarnych

29.02.2016

Czy na zbliżających się zgromadzeniach izb adwokackich będą mogły zostać dokonane skuteczne wybory pionów dyscyplinarnych? Na wątpliwości odpowiada adw. prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu, na łamach dzisiejszego wydania Dziennika Gazety Prawnej. 

W rozmowie z red. Anną Krzyżanowską, adw. prof. Gutowski tłumaczy, że "rzecznika dyscyplinarnego izby wybiera się na podstawie art. 40 pkt 2 p.a. w ramach kompetencji zgromadzenia izby, a rzecznika dyscyplinarnego adwokatury wybiera się na podstawie art. 56 pkt 2 p.a. – w ramach kompetencji zjazdu. KZA w 2013 r. nie mógł uchwalić określonych znowelizowaną ustawą regulaminów, bo nie miał do tego kompetencji i nie mógł wiedzieć o planach nowelizacji. Tym samym dotychczasowe regulaminy – do czasu uchwalenia nowych – ciągle obowiązują. Potwierdza to zresztą art. 4 ustawy nowelizującej, który nakazuje do organów adwokatury, organów izb adwokackich stosować przepisy dotychczasowe do momentu zakończenia kadencji."

Zachęcamy do lektury całego wywiadu.

(czytaj cały wywiad)

Tagi: ORA, wybory, zgromadzenia izb

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email