Adw. Majewski zrezygnował z funkcji dziekana ORA w Warszawie

14.09.2016

Adw. Grzegorz Majewski zrezygnował z funkcji dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Poinformowała o tym warszawska izba adwokacka na swojej stronie. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie poinformowała również, że "powierzyła pełnienie funkcji dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na podstawie § 5 ust. 1 regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich (uchwała nr 55/2016 NRA z dnia 15 stycznia 2016 r.) wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Katarzynie Gajowniczek–Pruszyńskiej."

W związku z rezygnacją adwokata Grzegorza Majewskiego z funkcji dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie poinformowała, że podejmie działania w celu zorganizowania wyborów dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej. Ze względu na konieczność przygotowania do Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz koszty organizacji Zgromadzenia Izby przewiduje się przeprowadzenie wyborów w pierwszym kwartale 2017 r.

(zobacz oświadczenie adw. Majewskiego)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email